Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

Vuoden 2017 alusta lähtien avustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta ympärivuotisesti. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen sekä omistaa asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Avustuksen hakija voi hakea korjausavustusta kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi. Sieltä löytyy tarkempia tietoja avustettavista toimenpiteistä sekä lomakkeita. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Hakemuksen toi tehdä myös paperisena ja lähettää ARA:aan.                              

Isojoen kunnassa lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jouni Niemi, puh. 040-527 3655. Etelä-Pohjanmaan alueella asuntojen korjausneuvontaa antaa Vanhustyön keskusliitosta rakennusmesteri Harri Hietikko, puh. 04400-260 962 tai harri.hietikko@vtkl.fi.

Korjausavustushakemus

Varallisuusselvitys korjausavustushakemukseen