Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

TERVETULOA ISOJOEN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KOTISIVUILLE!


Luonto on tärkeä elementti varhaiskasvatuksen arjessa. Tässä retkellä lähimetsässä, joka voi muuttua välillä myös peikkometsäksi!

 

AJANKOHTAISTA PÄIVÄHOIDOSSA:

Varhaiskasvatuslaki on päivitetty 13.7.2018. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Laki määrittää Opetushallituksen varhaiskasvatusta ohjaavaksi asiantuntijavirastoksi. Sen tehtävänä on muun muassa laatia valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteiden pohjalta paikallisella tasolla on tehtävä omat varhaiskasvatussuunnitelmat.

Lain mukaan jokaiselle päiväkodissa varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Suunnitelma tulee laatia myös perhepäivähoidossa.

Isojoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

 

                                                        
 

 

Lasten päivähoitopaikat  ovat haettavissa toimikaudelle 2019-2020. Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta (päiväkoti Nurmennukka) sekä tulostettavana versiona kohdasta Päivähoitoon hakeminen.

Päivähoitomaksut tarkistetaan aina uuden toimikauden alkaessa. Käynnissä oleva toimintakausi on alkanut 1.8.2019. Elokuun päivähoitomaksu peritään uuden päivähoitomaksupäätöksen mukaisesti. Uusi maksu on voimassa koko toimintavuoden (1.8.2019-31.7.2020), mikäli perheen olosuhteissa tai tuloissa ei tapahdu muutosta. Muutoksista on aina ilmoitettava erikseen päivähoidon ohjaajalle.

 

  

 

Viikonloppuhoito loppunut

Kunnanvaltuustossa tehtiin joulukuussa 2013 lopullinen päätös viikonloppuhoidon lopettamisesta 1.8.2014 alkaen päiväkoti Nurmennukassa.

Viikonloppuhoito on jatkossakin järjestettävä isojokisille perheille, jotka tarvitsevat sitä työn tai opiskelun takia. Hoidon tarpeen on oltava säännöllistä ja edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat yhtäaikaisesti työn tai opiskelun takia estyneitä hoitamaan lasta. Vanhempien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä. Hoitopäivien ilmoittaminen viikonlopulle on sitovaa, koska siihen varataan silloin hoitajaresursseja. Järjestämistapa on vielä auki, mutta siitä neuvotellaan ja se pyritään järjestämään perheille mahdollisimman hyvin soveltuvaksi. Asiasta käydään viikonloppuhoitoa tarvitsevien perheiden kanssa keskustelu kevään 2014 aikana. Viikonloppuhoidon loppumisesta tiedotetaan myös Isojoen päivähoitopalveluja käyttäviä ulkokuntia ja asianomaisia perheitä.

 

  

 

Päivitetty 27.3.2020

 

Päiväkoti Nurmennukka

Kristiinantie 17 C
64900 Isojoki
Päiväkodin johtaja Sari Uusitalo puh. 040 586 8709
 
Päiväryhmä Velemut, puh. 040 738 2788
Vuororyhmä Viliperit, puh. 0400 527 700