Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

RAJAMÄEN TUULIVOIMANPUISTON OSAYLEISKAAVA
Isojoen kunnanvaltuuton on 29.3.2021 § 1 hyväksynyt
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan
Kaavakartta selostuksineen on nähtävillä 1.4.-3.5.2021
valtuuston päätöksen 29.3.2021 § 1 mukaisena


Päätös

Kaavakartta  

Kaavaselostus

Liite1 OAS Rajamäenkylä OYK
Liite 2 Rajamäen havainnekuvat 

Liite 3 Argeologinen inventointi

Liite 4 Melumallinnus

Liite 5 Vilkunta

Liite 6 Asukaskyselyn tulokset   

Liite 7 Luontoselvitykset


Litte 8 Kalastoselvitys

 

 

Liite 9 Voimajohtojen luontoselvitys

 

Liite10 Vaikutus tuotantoeläimiin

 

Liite 11  Lähde- ja kasvillisuusselvitys

Liite 12 hydrogeologinen selvitys

Liite 13 Lappväärtin Natura tarveselvitys

Liite 14 Vastineraportti 13102020

Liite 15 Vastineraportti  ehdotusvaihe

KAIPIOINRINTEEN ASEMAKAAVA

Isojoen kunnanvaltuuston on 29.3.2021 hyväksynyt
Kaipionrinteen asemakaavan.

Asemakaava  nähtävillä 31.3.-30.4.2021
valtuusto päätöksen 29.3.2021 § 2  mukaisena

Kaavakartta

Kaipionrinteen kaavaselostus

Seurantalomake