Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen vanhus- ja vammaisneuvosto 2017-2021

Vanhus- ja vammaisneuvosto  toimii linkkinä kunnan päätöksenteon ja vanhusten ja vammaisten välillä.

*Vanhus- ja vammaisneuvostoilla halutaan turvata kohderyhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet paikallisessa päätöksenteossa.
 
*Vanhus- ja vammaisneuvosto on asiantuntijaelin vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa paikallistasolla.
 
*Rakentavassa yhteistyössä tietojen välittäminen molempiin suuntiin helpottuu.
 
*Vanhus- ja vammaisneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta.  

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystietoja

Puheenjohtaja
Saara Herrala 
saaras.Herrala@gmail.com
050-5252535 

Varapuheenjohtaja
Jorma Rantala
0400-657544

Sihteeri
Anita Jokela
anita.jokela@llky.fi 
040-7192074 

Jäsenet:

Katariina Vuorijärvi

Saini Taipale

Leena Kaipio

Marita Hämäläinen
040-7781899 

Lea Penttinen 
0400-844522 

Anni Uusitalo