Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Esiopetus Isojoella

Koulukolmion esiluokka kokoaa Isojoen 6-vuotiaat sekä kotoa että päivähoidosta harjoittelemaan ja omaksumaan heille suunniteltuja tietoja ja taitoja ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkua.

Varsinaista tuntijakoa ei ole, koska oppimista on koko päivä!  Esiopetuksessa haetaan valmiudet selvitä itsenäisesti koulumatkoista, ruokailusta, ulkoilusta, opetellaan pitämään huolta omista ja koulun tavaroista. Tärkeää on löytää kavereita, olla myös itse hyvä kaveri. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan kaikissa tilanteissa. Opetellaan istumaan hiljaa, kuuntelemaan muita, mutta myös kertomaan omista asioista. Eri viikonpäivinä harjoitellaan äidinkieltä, matematiikkaa, liikuntaa, käden taitoja, musiikkia, ympäristön tutkimista. Joka päivä on myös leikkitunti, jolloin saa valita mitä haluaa tehdä.

Lasta kunnioitetaan omana itsenään ja häntä kannustetaan kasvamaan, kehittymään ja oppimaan omista lähtökohdista käsin. Esioppilaat ovat kehityksessään eri vaiheessa ja siksi esikoulussa on mahdollisuus omaksua tietoja ja taitoja oman kehitystason mukaan. Vasta koulu opettaa tavoitteellisesti lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan!

Pyrimme luomaan kiireettömän, iloisen, avoimen ja rohkaisevan ilmapiirin, jossa lapsella on mahdollisuus myönteisiin oppimiskokemuksiin ja jossa hänellä on turvallinen, hyvä olla. Toivomme, että esikoulusta lähtee varsinaiselle koulupolulle lapsi, jolla on  terve itsetunto, oppimisen ilo  ja hyvät vuorovaikutustaidot. Oma luokka on tullut esiopetusvuoden aikana tutuksi, samoin koulun tilat ja henkilökunta. Pyrimme huomaamaan mahdolliset vaikeudet koulutiellä ja autamme ennaltaehkäisemään niitä.

Esiopetuksessa Isojoella työskennellään lapsen parhaaksi yhdessä kotien, koulun, varhaiskasvatuksen, eri asiantuntijoiden ja ympäröivän yhteisön kanssa.

5-luokkalaiset ovat pienten esioppilaiden kummiluokka. Jokainen saa oman kummin, joka auttaa jo ensimmäisenä koulupäivänä ruokalassa. Myöhemmin kummi huolehtii kummilapsestaan esim.  kirkkomatkoilla ja  erilaisissa tapahtumissa. Keksimme yhdessä kaikenlaista kivaa vuoden mittaan.  

Esiopetuksen puhelinnumero 0400-320885

Lasten Olympialaiset 26.10.2011 - kummiluokat järjestivät tapahtuman eskareille
Pallonkuljetusrasti Olympialaisissa  Kasvisviikolla valmistui välipala kummien kanssa