LIIKUNTATOIMI

Liikuntatoimen tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaita ja monipuolisia liikuntapalveluja sekä edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä paikkakunnalla viihtymistä.

Liikuntatoimi luo edellytyksiä omatoimiseen ja ohjattuun kunto- ja terveysliikuntaan ja kilpaurheiluun sekä tuottaa yksin tai yhdessä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaa harrastustoimintaa.

 

 Liikuntatoimen painopistealueet