Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021

Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Yhdistymishallitus on päättänyt 7.12.2020 § 166 käynnistää osayleiskaavan laadinnan Honkajoen Marjakeitaan alueelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain
77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää rakennuslupia tuulivoimaloiden rakentamiseksi.
Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavahankkeesta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2021 § 22. OAS:ssa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet, suunnitellut osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. OAS on nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 välisenä aikana Kankaanpään kaupungin internetsivuilla www.kankaanpaa.fi / Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus ja maankäyttö / Nähtävillä olevat kaavat sekä Kankaanpään kaupungintalolla suunnittelu-toimistossa osoitteessa Kuninkaanlähteenkatu 12, 3. krs.
Kankaanpään kaupunki pyytää lausuntoanne Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnot tulee toimittaa nähtävillä oloajan kuluessa kirjaamo@kankaanpaa.fi tai kirjallisesti Kaupunkisuunnittelukeskukselle osoitettuna osoitteeseen PL 36, 38701 Kankaanpää
Hankkeen YVA-ohjelman sekä laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 8.6.2021 klo 18-20. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille (www.kankaanpaa.fi) sekä hankkeen YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle www.ymparisto.fi/marjakeitaantuulivoimapuistoYVA
Yhteystiedot:
Janne Tuomisto, maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelukeskus/Kaavoitus PL 36, 38701 Kankaanpää
puh. 044 577 2732 janne.tuomisto@kankaanpaa.fi
FCG Finnish Consulting Group Oy Kristina Salomaa, Projektipäällikkö Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
puh. 044 298 2006 kristina.salomaa@fcg.fi
Liite: Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
24.05.21
Marjakeidas-OAS.pdf
Katso Marjakeitaan OAS


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa