Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

CPC Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Isojoen Surmankeitaan alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä enintään 22 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden maksimikorkeus on 280 metriä. Kuulutus sekä Surmankeitaan tuulivoimapuiston yhdistetty yleiskaavan osallistumis ja arviointi-suunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on nähtävillä kuulemista varten 12.5.2021 - 11.6.2021 välisenä aikana Isojoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja www.isojoki.fi, Isojoen kunnanvirastossa ja Isojoen kirjastossa aukioloaikana, sekä ELY-keskuksen inter-netsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/surmankeitaantuulivoimaYVA

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään kahdessa osassa. Virtuaalinen yleisötilaisuus järjestetään 26.5.2021 klo 17.00 alkaen. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumiseksi löytyvät Isojoen kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.isojoki.fi viimeistään 25.5.2021. Torstaina 27.5 klo 14-19 aineisto on nähtävillä ja hanketoimija pitää vastaanottoa Kärjenkosken kylätalolla (Vesijärventie 1220). Tervetuloa!
Kunta pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin yleisötilaisuuden ja avointen ovien osalta. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.
Yhdistettyyn yleiskaavan osallistumis ja arviointisuunnitelmaan sekä ympäristövaikutusten arviointisuunni-telmaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lau-sunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (11.6.2021 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:
kunnanhallitus@isojoki.fi tai Isojoen kunta, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki, PL 23, 64901 Isojoki

Lisätietoja antavat:
Isojen Kunta
Tekninen johtaja Jouni Niemi
puh. 040-5273655
jouni.niemi@isojioki.fo

FCG Finnish Consulting Group Oy
Diplomi-insinööri Eric Roselius
puh. 044 4314875
eric.roselius@fcg.fi

Projektipäällikkö Liisa Karhu
puh: 040 0835726,
liisa.karhu@fcg.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus
Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala
puh: 0295 027655, 050 3511089
jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
12.05.21
Surmankeitaan-OAS-ja-YVA.pdf
Surmankeitaan OAS ja YVA nähtävillä


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa