Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä.
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 -, Isojoki, Karijoki ja
Kristiinankaupunki
Hakija
Lapväärtinjoen yhteistarkkailutyöryhmän puolesta Eurofins Ahma Oy
Päätöspäivä
21.4.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä
22.4.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.4.2021.
Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 22.4.2021 -
29.5.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
(www.ely.keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa)
sekä Isojoen kunnan verkkosivuilla www.isojoki.fi.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.lansi@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika
päättyy 29.5.2021.
Lisätietoja
Erikoistutkija Anssi Teppo
+358 295 027 948
anssi.teppo@ely-keskus.fi
Yhteistarkkailuohjelma, päätös ja oikaisuvaatimus
26.04.21
Paatos-Lapvaartinjoen-yhteistarkkailuohjelma-2021--.pdf


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa