Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Vesilain mukainen hakemus

Asia Lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten toteuttaminen Kodesjärvellä, Isojoki
ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Dnro LSSAVI/4574/2021

Asia Lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten toteuttaminen Kodesjärvellä, Isojoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul-kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.5. ? 30.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luet-tavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulu-tuksesta.
24.05.21
Hakukuulutus.pdf
Avin ilmoitus


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa