Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta Isojoella

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on perustamassa luonnonsuojelulain 24 §:n 3 momentin mukaista luonnonsuojelualuetta Isojoen kunnassa sijaitsevan tilan Mäkitalo 151-403-3-54 alueelle. Kiinteistön omistusolosuhteet ovat epäselvät. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Kodesjärvi LVO 100208) sekä suurelta osin Natura 2000 -alueeseen (Kodesjärvi FI0800062).

Ennen perustamispäätöstä on alueen maanomistajille ja Isojoen kunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Kuulemisasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusajan 14.4.-20.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa. Kuulutus julkaistaan myös Isojoen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.isojoki.fi > kunnan virallinen ilmoitustaulu. Tämä ilmoitus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 14.4.2021. Kuulemisen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Samalla ilmoitetaan, että lausunnon antamatta jättäminen ei estä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ratkaisemasta asiaa.

Mahdollinen lausunto tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, PL 156, 67 101 Seinäjoki, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista. Lausuntoon pyydetään merkitsemään ainakin lausunnonantajan nimi ja yhteystiedot sekä asian diaarinumero EPOELY/3822/2014.

Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja Miia Mikkola, puh. 0295 027 875 ja ylitarkastaja Vesa-Pekka Simula, puh. 0295 027 935, sähköpostitse: miia.mikkola@ely-keskus.fi
ja vesa-pekka.simula@ely-keskus.fi


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
13.04.21

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa