Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kuulemisilmoitus Lapväärtinjokilaakson hoito- ja käyttösuunnitelman tiedoksiannosta

20.04.21
Ilmoitus_kuuleminen_Lapvaartinjokilaakson_hoito-ja_kayttosuunnitelma.pdf
kuulemisilmoitus


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa