Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027

Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueella on viisi valtakunnallisesti merkit-tävää tulvariskialuetta: Lapuanjoen vesistöalueella Lapua, Kyrönjoen vesistöalueella Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Koivulahti, Laihianjoen vesistöalueella Laihia-Tuovila-Runsor sekä Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella Lapväärtti. Tul-variskien estämiseksi ja vähentämiseksi Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditut ehdotukset yllä mainittujen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmiksi, joissa käsitellään mm. tulvariskialueille nimettyjen yhteistyöelimien eli vesistöalueiden tulvaryhmien asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja (269/2020), sekä asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.
Nähtävillä olevat asiakirjat
Ehdotukset Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitel-miksi ovat nähtävillä 2.11.2020 ? 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevien alueiden kuntien verkkosivuilla sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikoissa (liite 1). Kuulemisasiakirjat sekä tausta-asiakirjat on listattu liitteessä 1.
Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.
Mielipiteet voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (ensi-sijaisesti kirjaamo.etelapohjanmaa@ely-keskus.fi tai tarvittaessa PL 156, 60101 Seinäjoki).
Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunni-telmaksi tarvetta tarkistaa.
Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suun-nitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.
Lisätiedot
Lisätietoja antavat vesitalousasiantuntija Erika Saarenpää, 0295 028 027, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja ryhmä-päällikkö Sari Yli-Mannila, 0295 027 962, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Seinäjoella 30. lokakuuta 2020
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liitteet

Liite 1. Ehdotukset, tausta-asiakirjat sekä sivustot, joissa ne ovat nähtävillä

Kuulemisasiakirjoja ovat:
- Ehdotus Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022?2027
- Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022?2027
- Ehdotus Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022?2027
- Ehdotus Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022?2027
- Hallintasuunnitelmien osana esitettävät ympäristöselostukset

Tausta-asiakirjoja ovat:
- tulvakartat
- Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016?2021
Sivustot ja toimipaikat, joissa kuulutus, kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä:

Kuulutus:
Seuraavien kuntien verkkosivut:
Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Karijoki, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Mustasaari, Seinäjoki, Teuva, Uusikaarlepyy, Vaasa, Virrat ja Vöyri.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivut:
www.ely-keskus.fi/ely-etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikat:
Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, 60101 Seinäjoki
Vaasa: Wolffintie 35, 65200 Vaasa
Kokkola: Pitkänsillankatu 15, 67101 Kokkola
Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot:
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
02.11.20
Tulvariskien-hallintasuunnitelmat.pdf
Katso kuulutus kokonaisuudessaan ja tästä


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa