Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Pikkukeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Isojoki

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija Koneurakointi Juha Mäensivu Oy
Dnro LSSAVI/11608/2020
Asia Pikkukeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Isojoki
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jul-kisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.8.?24.9.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luetta-vissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuk-sesta.
18.08.21
Ilmoitus-kuulutuksesta-Koneurakointi-Juha-Maensivu.pdf
Ilmoitus kuulutuksesta Koneurakointi Juha Mäensivu


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa