Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Ilmoitus kuulutuksesta: Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Ilmoittaja: LM-Suomiset Oy
Dnro: D/611/11.01.00.07/2021
Asia: Toiminnanharjoittajan ilmoitus melua tuottavasta tilapäisestä toiminnasta
Isojoen kunnassa, osoitteessa Korpelankylätie 131, Kärjenkoski.
Kuulutuksen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristönsuojelu antaa asiakirjojen yllä mainitun ilmoituksen tiedoksi julkisella kuulutuksella LLKY:n verkko-
nähtävilläpito: sivuilla. Kuulutus ja ilmoitus pidetään nähtävillä 12.8.2021- 11.3.2022 osoitteessa www.llky.fi > kuulutukset. Linkki kuulutuksiin: https://tweb-llky.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm , mistä asiakirjat ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden te-kemiseen ilmenevät kuulutuksesta.
SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Linkki LLKY:n kuulutuksiin
13.08.21
Ilmoitus-kuulutuksesta-LM-Suomiset-Oy.pdf
Ilmoitus kuulutuksesta LLKY


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa