Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Ateriakuljetustarjouspyyntö

Isojoen kunta pyytää tarjouksia sosiaalipalvelujen ateriakuljetuksista sekä koulu- ja päiväkotiruoka kuljetuksista Isojoen Koulukolmioon ja päiväkoti Nurmennukkaan sekä Viskariin. Lisäksi on suunnitteilla aamupalan tarjoilu koululaisille. Aamupalan kuljetukselle on annettava erillinen hinta, kustannukset/päivä, minkä tilaaja voi tarvittaessa jättää pois hankinnastaan, mikäli aamupalan tarjoaminen ei toteudu.

Tarjous jätetään ajalle 1.1.2022-31.12.2022 sekä mahdollinen optio 1.1-31.12.2023 sekä 1.1.-31.12.2024. Viskari on mahdollisesti käytössä vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen sen toiminta loppuu.

Tarjoukseen on liitettävä voimassa oleva tavarankuljetuksia koskeva liikennelupa sekä hygieniapassi.

Tarjoukseen on myös liitettävä verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä, selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta, kaupparekisteriote sekä selvitys onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisäksi tulee olla selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta ja näiden alihankkijoilta vastaavat selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan.

Kirjalliset tarjoukset, joista ilmenee arvonlisäverottomat kustannukset/päivä, tulee toimittaa 20.8.2021 klo 12.00 mennessä, os. Teollisuustie 1 A, 64900 ISOJOKI.
Kirjekuoreen merkintä ateriakuljetustarjous.
Koulu- ja päiväkotiruokakuljetusten osalta tarjoukset menevät koulutuslautakunnalle ja sosiaalipalvelujen ateriakuljetusten osalta tarjoukset menevät kunnanhallitukselle.

Koulupäiviä lukuvuodessa on n. 190. Lisäksi vuodessa saattaa olla n. 20 kertaa retki- ja uimahallieväiden vientiä koululle, nämä viennit voidaan yhdistää mahdollisiin aamupalan vienteihin. Aamupalan vienti on klo 8.20, mikäli aamupalan tarjoilu toteutuu.

Sosiaalipalveluihin sisältyviä ateriakuljetuksia on viitenä päivänä viikossa. Reitin pituus vaihtelee ollen ma n. 115 km, ti n. 112 km, ke n.106 km, to n. 93 km ja pe n. 118 km.
Ruokakuljetusten aikataulu on koulupäivinä klo 9.40-14.00. Ensimmäinen lenkki alkaa koulu- ja päiväkoti kuljetusten jälkeen n.9.55-12.00 ja toinen lenkki alkaa klo 12-14.00. Kesällä ja kun koulu on lomalla ruokalenkki alkaa klo 9.40-13.45.

Kunnalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista tarjousta, joka ei ole toimittanut vaadittavia selvityksiä.

Tarkempia tietoja kouluruokakuljetuksista antaa rehtori Antti Oikarinen, puh. 0400-712244 ja muista kuljetuksista ravitsemispäällikkö Kirsi Haaparanta, puh. 040-1990349.

Isojoella 29.6.2021

Koulutuslautakunta
Tekninen lautakunta
01.07.21

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa