Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Jatketaan hakua määräaikaisenuokanopetuksen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2021?31.7.2022

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valittavalla henkilöllä tulee olla halua ja sitoutuneisuutta työyhteisön ja opetuksen kehittämiseen.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.
Hakemus, johon tulee liittää CV, toimitetaan sähköisesti osoitteeseen koulutoimisto@isojoki.fi tai postitse osoitteeseen Teollisuustie 1A, 64900 ISOJOKI 22.7.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Lisätietoja antaa rehtori Antti Oikarinen, 0400 712244 tai antti.oikarinen@isojoki.fi
22.06.21


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa