Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021

Isojoen kunnan tiedote varautumistoimenpiteistä koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi.
Ohjeistus voimassa toistaiseksi
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue on tällä hetkellä koronavirustilanteen perustasolla. Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä nyrkki kokoontuu edelleen säännöllisesti ja päivittää suosituksensa epidemiaan varautumisessa tautitilanteen mukaan. Nyrkin voimassaolevat suositukset löytyvät osoitteesta: https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/alueellisen_yhteistyoryhma_nyrkin_kokoonpano_ja_kokoukset/nyrkin_suositukset
Isojoella epidemiatilanne on edelleen rauhallinen, eikä kunnan alueella ole todettu joukkoaltistumisia tai tartuntaketjuja toistaiseksi. Etelä-Pohjanmaan koronanyrkki on kokouksessaan 31.5.2021 todennut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamien kokoontumisrajoitusten päättyvän 1.6.2021. Näin ollen maakunnassa ei ole voimassa olevia kokoontumista koskevia rajoituksia 2.6.2021 lähtien. Päätös rajoitusten poistumisesta perustuu uuteen kansalliseen hybridistrategiaan, jossa epidemian perustasolla oleville maakunnille ei suositella kokoontumisrajoituksia.
Isojoen kunta ohjeistaa kuntalaisiaan tämän tiedotteen mukaisesti sairaanhoitopiirin koronanyrkin ja aluehallintoviraston päivitettyjen ohjeiden pohjalta. Ohjeet pohjautuvat kansallisen hybridistrategian lisäksi kuntakohtaiseen tilannekuvaan ja kunnan epidemiologiseen statukseen.
Ohjeistus on voimassa toistaiseksi, ellei asiakohtaisessa ohjeistuksessa erikseen mainita toisin tai koronavirustilanne kunnassa tai lähialueilla äkillisesti muutu. Tämä kunnan ohjeistus korvaa aikaisemmat ohjeistukset. Kunta varautuu reagoimaan ja koventamaan ohjeistustaan, mikäli tautitapauksia kunnan alueella alkaa ilmetä tai epidemiologinen tilanne lähialueilla muuttuu.
Varautumisen ja toimintaohjeen kertaus
Torju tartuntaa hyvällä käsihygienialla ja suojaamalla suusi ja nenäsi, kun yskit tai aivastat. Älä kättele. THL:n ohjeet hengitystieinfektioiden ehkäisyyn ja hyvään käsihygieniaan ovat tämän tiedotteen liitteenä. Jos epäilet hoitoa vaativaa koronavirus- tai kausi-influenssatartuntaa, puhelinsoitto on tässä tilanteessa ainoa oikea tapa ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.
Soita ensisijaisesti ympärivuorokautiseen päivystysnumeroon 116 117 tai ajanvarauksellisen kiirevastaanoton numeroon 06 24133200 (ma-su 8-22). Älä hakeudu hoitoon ennen soittamista, puhelimessa sinulle annetaan ohjeet, kuinka toimia. Mikäli Sinulla on yleistä kysyttävää tai kaipaat lisätietoa koronavirukseen liittyen, Sinua palvelee valtion yhteinen puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535 (ark. 8-12, la 9-15).
TIEDOTE 1.6.2021
Isojoen kunta Puh. 06-24132000, 0438200440
Teollisuustie 1 A Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
64900 Isojoki
s-posti: kunnanhallitus@isojoki.fi
Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset
Sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman linjan mukaisesti aluehallintovirastolla ei
enää ole voimassa olevia rajoituspäätöksiä epidemian vakaalla perustasolla olevalle
Etelä-Pohjanmaan alueelle 1.6.2021 alkaen. Näin ollen maakunnassa ei ole voimassa
olevia kokoontumista koskevia rajoituksia 2.6.2021 lähtien.
Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä
varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän
mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mm. mahdollisuuden käsien
puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.
Isojoen kunnassa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia Aluehallintoviraston linjauksia ja
määräyksiä kokoontumisten suhteen. Päivitetyt määräykset ja mahdolliset uudet
päätökset löytyvät osoitteesta: https://avi.fi/tiedotteet
Harrastustoiminta ja tilat
Kunnan yleiset julkiset tilat ovat auki normaalisti. Tilojen käyttäjien toivotaan noudattavan
korostettua hygieniaa tässä tiedotteessa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
Harrastustoiminta kaikissa tiloissa voi jatkua hygieniakäytännöt huomioiden. Kaiken
ikäisten joukkueurheilun, ryhmäliikunnan ja kontakti- ja kamppailulajien osalta
monitoimitalon ja koulukolmion liikuntasalin käyttövuorot ovat voimassa normaalisti.
Isojoen kunta varautuu tilojen sulkemiseen, mikäli koronavirustapauksia kunnan alueella
ilmenee tai sairaanhoitopiirin ohjeistukset tältä osin koventuvat.
Koulutus ja varhaiskasvatus
Isojoen päiväkodin ja koulun toiminta jatkuu ennallaan. Varhaiskasvatuksen yksikkömme
ja koulukolmio ovat auki normaalisti. Isojoen kunnassa perusopetus toteutetaan
lähiopetuksena.
Ikäihmisten palvelut
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ohjeistaa erikseen omissa
tiedotuskanavissaan Isojoen vanhuspalveluyksiköiden toiminnasta ja esimerkiksi
vierailuista. Ohjeet vierailuihin liittyen löytyvät osoitteesta:
https://www.llky.fi/fi/palvelut/terveyspalvelut/koronavirus/llkyn-toiminta-pandemianaikana.
link
Maskisuositus
Isojoen kunnassa on voimassa THL:n mukainen maskisuositus. Maskisuositukset
tautitilanteen eri vaiheisiin löytyvät osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/
ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-jasuojautuminen-
koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
TIEDOTE 1.6.2021
Isojoen kunta Puh. 06-24132000, 0438200440
Teollisuustie 1 A Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
64900 Isojoki
s-posti: kunnanhallitus@isojoki.fi
Etätyö
Isojoen kunnassa on voimassa hallituksen etätyösuositus, joka löytyy osoitteesta:
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-teki-periaatepaatokset-maskisuosituksesta-jaetatyosta
Matkustussuositus
Tarpeetonta ulkomaille matkustamista suositellaan välttämään. Myös kotimaan
matkailussa suositellaan välttämään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleviin
maakuntiin.
Ajankohtaistieto
Ajankohtainen koronavirukseen liittyvä tilannetieto löytyy seuraavista osoitteista:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi
Ulkoministeriön matkustustiedotteet: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
Tämä toistaiseksi voimassa oleva ohje on hyväksytty kunnanjohtajan erityistoimivallan (kh
14.12.2020 § 197) nojalla 1.6.2021.
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Juha Herrala, puh. 040-764 7870
hallintojohtaja Juha Mattila, puh. 040-160 1030
Rehtori Antti Oikarinen, puh 0400-712 244
Tekninen Johtaja Jouni Niemi, puh 040-527 3655

Isojoella 1.6.2021
Juha Herrala
Kunnanjohtaja
Isojoen kunta

Isojoen kunta Puh. 06-24132000, 0438200440
Teollisuustie 1 A Avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
64900 Isojoki
s-posti: kunnanhallitus@isojoki.fi
TIEDOTE 1.6.2021
02.06.21
Kunnan-koronaohje-1.6.2021.pdf
Isojoen kunnan päivitetty koronavirustiedote 1.6.2021


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa