Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Kotiväelle

Poissaolot

Koulutuslautakunta vahvisti kokouksessaan 29.8.2013 (päivitetty 2016)  oppilaan poissaolojen seurantamallin. Poissaolosta tulee ilmoittaa ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Lomamatkat

KOTIEN TOIVOTAAN VARAAVAN LOMAMATKAT LOMA-AIKOINA. Jos oppilas on pitkään poissa, kokeet ruuhkautuvat ja muutenkin oppilaan opintoihin jää aukkoja.
Vapautus koulutyöstä  - tulosta tästä

Linkkejä

YHTEENVETO: Kysely etäopetuksesta huoltajille - kevät 2020

Isojoen Koulukolmio on mukana kiusaamisen vastaisessa toimenpideohjelmassa:  KiVa-koulu

Isojoen kunnan koulukuljetusperiaatteet: Koulukuljetus

Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian ja mahdollisesti myös biologian ja kuvaamataidon käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa, höyläkoneita ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita: Ilmoitus vaarallisen työn tekemisestä

 Kodin ja koulun yhteistyö

Pidämme tärkeänä ja keskeisenä asiana tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä oppilaan oppimispolkua rakennettaessa. Hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä tukee vahvasti päivittäisten kouluasioiden hoitumista, toisaalta se vahvistaa selkeästi oppilaan koulunkäyntimotivaatiota vaikuttaen näin merkittävästi oppilaan oppimistuloksiin.

1. Tiedotus kodin ja koulun välillä
- Syys- ja kevättiedote
- Reissuvihkot tai koulutyömuistiot
- Puhelin ja sähköposti (henkilökunnan yhteystiedot ovat koulun tiedotteessa)
- Rangaistuksista, muistutuksista, ja poissaoloista ilmoitetaan aina lain mukaisesti. Poissaolo ja sen syy merkitään aina huoltajien toimesta reissuvihkoon, poissaolovihkoon tai koulutyömuistioon huoltajan allekirjoituksella varustettuna.
- Tarvittaessa voidaan lähettää koko koulun yhteinen tiedote tai ilmoittaa paikallislehdessä.
- Ilmoitustaulu koulun kotisivuilla

2. Luokanopettajan/-valvojan yhteydenpito koteihin
-Luokanopettaja/-valvoja järjestää arviointikeskusteluja oppilaan ja huoltajien kanssa yhdessä harkintansa ja tarpeen mukaan. Henkilökohtaisia keskusteluja pidetään tärkeänä osana kodin ja koulun yhteistyötä.
- Oppilaiden vanhemmille pidetään vanhempainvartit luokanvalvoja/ -opettajan johdolla. 6. luokan oppilaiden kotiin jaetaan 6?9 uusittu opetussuunnitelma.
- Lisäksi erilaisia keskustelutilaisuuksia tai vanhempainiltoja voidaan järjestää aina tarpeen mukaan.

3. Vanhempien osallistuminen koulutyöhön
- Koulun yhteisiä vanhempainiltoja pidetään kaksi, ensimmäinen syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella.
- Opettajan harkinnan mukaan pidetään lisäksi luokkien omia vanhempainiltoja.
- Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan koululle. Tutustumaan voi tulla muulloinkin kuin avoimien ovien päivänä.
- Matkoille, kilpailuihin, uimahalliretkille jne. toivotaan vanhempia mukaan avustajiksi. Myös kerhon vetäjiksi vanhemmat ovat tervetulleita.
- Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa

Koulu toivoo huoltajien huolehtivan oppilaiden varustuksesta (polkupyöräkypärä, pyörän valot, sadeasut, urheiluvarusteet jne.).

Ohjeita vanhemmille

- Sopikaa nuoren kanssa selkeästä kotiintuloajasta. Koululaisen on hyvä tulla kotiin viimeistään klo 21.00.

- Kouluikäinen tarvitsee unta reilut 8 tuntia. Säännöllisen rytmin noudattaminen myös viikonlopun aikana tekee lapselle/nuorelle arjestakin helpompaa. Jo parin tunnin poikkeaminen arkirytmistä saa monelle aikaan unirytmin sekoittumisen.

- Oppilaan on hyvä tehdä koulutyötä kotona ainakin yksi tunti päivässä. Osoita kiinnostusta lapsesi koulunkäyntiä kohtaan.

- Seuraa lapsesi tietokoneen käyttöä. Päivittäinen tietokoneen ja tv:n käytön tulisi olla yhteensä maksimissaan kaksi tuntia päivässä. Tietokoneen käytön vastapainoksi tulisi lapsen/nuoren saada pari tuntia liikuntaa.

- Säännöllinen ruokailu parantaa jaksamista ja oppimista: aamupala, kouluruoka, välipala, päivällinen ja iltapala.

- Päihteet ovat kiellettyjä alle 18 vuotiailta.

- Tutustu oman lapsesi/nuoresi kavereihin. Tiedä keiden kanssa, missä ja milloin hän liikkuu.

- Seuraa lapsesi rahankäyttöä.

- Kuuntele ja ole läsnä. Keskustele lapsesi kanssa ja pysähdy kuuntelemaan, mitä hän sanoo ja miltä hänestä tuntuu.