Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021

Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Yhdistymishallitus on päättänyt 7.12.2020 § 166 käynnistää osayleiskaavan laadinnan Honkajoen Marjakeitaan alueelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain
77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää rakennuslupia tuulivoimaloiden rakentamiseksi.
Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavahankkeesta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2021 § 22. OAS:ssa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet, suunnitellut osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. OAS on nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 välisenä aikana Kankaanpään kaupungin internetsivuilla www.kankaanpaa.fi / Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus ja maankäyttö / Nähtävillä olevat kaavat sekä Kankaanpään kaupungintalolla suunnittelu-toimistossa osoitteessa Kuninkaanlähteenkatu 12, 3. krs.
Kankaanpään kaupunki pyytää lausuntoanne Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnot tulee toimittaa nähtävillä oloajan kuluessa kirjaamo@kankaanpaa.fi tai kirjallisesti Kaupunkisuunnittelukeskukselle osoitettuna osoitteeseen PL 36, 38701 Kankaanpää
Hankkeen YVA-ohjelman sekä laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 8.6.2021 klo 18-20. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille (www.kankaanpaa.fi) sekä hankkeen YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle www.ymparisto.fi/marjakeitaantuulivoimapuistoYVA
Yhteystiedot:
Janne Tuomisto, maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelukeskus/Kaavoitus PL 36, 38701 Kankaanpää
puh. 044 577 2732 janne.tuomisto@kankaanpaa.fi
FCG Finnish Consulting Group Oy Kristina Salomaa, Projektipäällikkö Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
puh. 044 298 2006 kristina.salomaa@fcg.fi
Liite: Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
24.05.21
Marjakeidas-OAS.pdf
Katso Marjakeitaan OAS
Uutisotsikot:
Kunnanvirasto on suljettu kesällä 5.7.-1.8.2021 (21.06.21)
Kuntavaalin 2021 tulos (18.06.21)
Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä (17.06.21)
Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio (16.06.21)
Rakennusluvat (14.06.21)
Asioitiliikenteen reitit (04.06.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021 (02.06.21)
Vesilain mukainen hakemus (24.05.21)
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kokous 19.6.2021 (24.05.21)
Paholammin tuulivoimapuiston OAS Kankaanpää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)
Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)
Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokaslista Isojoki (17.05.21)
Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)
Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)

Kuulutukset

Kunnanvirasto on suljettu kesällä 5.7.-1.8.2021 (21.06.21)
Kiireellisiä asioita kuitenkin hoidetaan päivystysluonteisesti
seuraavasti:
Kuntavaalin 2021 tulos (18.06.21)
Kesäkuun 13. päivänä vuonna 2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksena kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi toimikaudella 01.08.2021-31.05.2025
on valittu seuraavat henkilöt:
Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä (17.06.21)

Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio (16.06.21)

Rakennusluvat (14.06.21)

Asioitiliikenteen reitit (04.06.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021 (02.06.21)

Vesilain mukainen hakemus (24.05.21)
Asia Lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten toteuttaminen Kodesjärvellä, Isojoki
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kokous 19.6.2021 (24.05.21)

Paholammin tuulivoimapuiston OAS Kankaanpää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)

Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)

Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokaslista Isojoki (17.05.21)

Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)

Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)

Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)