Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä.
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 -, Isojoki, Karijoki ja
Kristiinankaupunki
Hakija
Lapväärtinjoen yhteistarkkailutyöryhmän puolesta Eurofins Ahma Oy
Päätöspäivä
21.4.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä
22.4.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.4.2021.
Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 22.4.2021 -
29.5.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
(www.ely.keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa)
sekä Isojoen kunnan verkkosivuilla www.isojoki.fi.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.lansi@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika
päättyy 29.5.2021.
Lisätietoja
Erikoistutkija Anssi Teppo
+358 295 027 948
anssi.teppo@ely-keskus.fi
Yhteistarkkailuohjelma, päätös ja oikaisuvaatimus
26.04.21
Paatos-Lapvaartinjoen-yhteistarkkailuohjelma-2021--.pdf
Uutisotsikot:
Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)
Rakennus- ja toimenpideluvat (06.05.21)
Kunnanvirasto on suljettuna pe 14.5.2021 (04.05.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)
Koulunkäynnin ohjaajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15 mennessä (26.04.21)
Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)
Kuulemisilmoitus Lapväärtinjokilaakson hoito- ja käyttösuunnitelman tiedoksiannosta (20.04.21)
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)
Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta Isojoella (13.04.21)
Keskusvaalilautakunta pöytäkirja 6.4.2021 (07.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)
Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, ilmoittautumislomake (03.02.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 8.2.2021 saakka (18.01.21)
Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)

Kuulutukset

Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)

Rakennus- ja toimenpideluvat (06.05.21)

Kunnanvirasto on suljettuna pe 14.5.2021 (04.05.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)

Koulunkäynnin ohjaajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15 mennessä (26.04.21)

Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)

Kuulemisilmoitus Lapväärtinjokilaakson hoito- ja käyttösuunnitelman tiedoksiannosta (20.04.21)

Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)

Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta Isojoella (13.04.21)

Keskusvaalilautakunta pöytäkirja 6.4.2021 (07.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)

Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, ilmoittautumislomake (03.02.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 8.2.2021 saakka (18.01.21)

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin