Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä.
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 -, Isojoki, Karijoki ja
Kristiinankaupunki
Hakija
Lapväärtinjoen yhteistarkkailutyöryhmän puolesta Eurofins Ahma Oy
Päätöspäivä
21.4.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä
22.4.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.4.2021.
Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 22.4.2021 -
29.5.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
(www.ely.keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa)
sekä Isojoen kunnan verkkosivuilla www.isojoki.fi.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon
(kirjaamo.lansi@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika
päättyy 29.5.2021.
Lisätietoja
Erikoistutkija Anssi Teppo
+358 295 027 948
anssi.teppo@ely-keskus.fi
Yhteistarkkailuohjelma, päätös ja oikaisuvaatimus
26.04.21
Paatos-Lapvaartinjoen-yhteistarkkailuohjelma-2021--.pdf
Uutisotsikot:
Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä (17.06.21)
Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio (16.06.21)
Rakennusluvat (14.06.21)
Asioitiliikenteen reitit (04.06.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021 (02.06.21)
Vesilain mukainen hakemus (24.05.21)
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kokous 19.6.2021 (24.05.21)
Paholammin tuulivoimapuiston OAS Kankaanpää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)
Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)
Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokaslista Isojoki (17.05.21)
Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)
Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)
Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)

Kuulutukset

Kunnanvirasto on suljettu kesällä 5.7.-1.8.2021 (21.06.21)
Kiireellisiä asioita kuitenkin hoidetaan päivystysluonteisesti
seuraavasti:
Kuntavaalin 2021 tulos (18.06.21)
Kesäkuun 13. päivänä vuonna 2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksena kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi toimikaudella 01.08.2021-31.05.2025
on valittu seuraavat henkilöt:
Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä (17.06.21)

Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio (16.06.21)

Rakennusluvat (14.06.21)

Asioitiliikenteen reitit (04.06.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021 (02.06.21)

Vesilain mukainen hakemus (24.05.21)
Asia Lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten toteuttaminen Kodesjärvellä, Isojoki
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kokous 19.6.2021 (24.05.21)

Paholammin tuulivoimapuiston OAS Kankaanpää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)

Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)

Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokaslista Isojoki (17.05.21)

Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)

Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)

Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)