Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta Isojoella

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on perustamassa luonnonsuojelulain 24 §:n 3 momentin mukaista luonnonsuojelualuetta Isojoen kunnassa sijaitsevan tilan Mäkitalo 151-403-3-54 alueelle. Kiinteistön omistusolosuhteet ovat epäselvät. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Kodesjärvi LVO 100208) sekä suurelta osin Natura 2000 -alueeseen (Kodesjärvi FI0800062).

Ennen perustamispäätöstä on alueen maanomistajille ja Isojoen kunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Kuulemisasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusajan 14.4.-20.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa. Kuulutus julkaistaan myös Isojoen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.isojoki.fi > kunnan virallinen ilmoitustaulu. Tämä ilmoitus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 14.4.2021. Kuulemisen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Samalla ilmoitetaan, että lausunnon antamatta jättäminen ei estä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ratkaisemasta asiaa.

Mahdollinen lausunto tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, PL 156, 67 101 Seinäjoki, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista. Lausuntoon pyydetään merkitsemään ainakin lausunnonantajan nimi ja yhteystiedot sekä asian diaarinumero EPOELY/3822/2014.

Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja Miia Mikkola, puh. 0295 027 875 ja ylitarkastaja Vesa-Pekka Simula, puh. 0295 027 935, sähköpostitse: miia.mikkola@ely-keskus.fi
ja vesa-pekka.simula@ely-keskus.fi


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
13.04.21
Uutisotsikot:
Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)
Rakennus- ja toimenpideluvat (06.05.21)
Kunnanvirasto on suljettuna pe 14.5.2021 (04.05.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)
Koulunkäynnin ohjaajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15 mennessä (26.04.21)
Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)
Kuulemisilmoitus Lapväärtinjokilaakson hoito- ja käyttösuunnitelman tiedoksiannosta (20.04.21)
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)
Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta Isojoella (13.04.21)
Keskusvaalilautakunta pöytäkirja 6.4.2021 (07.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)
Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, ilmoittautumislomake (03.02.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 8.2.2021 saakka (18.01.21)
Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)

Kuulutukset

Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)

Rakennus- ja toimenpideluvat (06.05.21)

Kunnanvirasto on suljettuna pe 14.5.2021 (04.05.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)

Koulunkäynnin ohjaajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15 mennessä (26.04.21)

Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)

Kuulemisilmoitus Lapväärtinjokilaakson hoito- ja käyttösuunnitelman tiedoksiannosta (20.04.21)

Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)

Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta Isojoella (13.04.21)

Keskusvaalilautakunta pöytäkirja 6.4.2021 (07.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)

Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, ilmoittautumislomake (03.02.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 8.2.2021 saakka (18.01.21)

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin