Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio

Kristiinankaupungissa, Isojoella ja Merikarvialla on suunnitteilla merkittävä määrä tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen sähköverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä. Tästä
syystä valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on
rakentaa uusi 2 x 110 kV voimajohtoyhteys Kristiinankaupungin Furubackasta Isojoelle
rakennettavalle uudelle Arkkukallion sähköasemalle. Yhteispylväissä kulkevista johdoista
toinen tulee tuulivoimatoimija Lakiakangas 3 Oy:n omistukseen. Samassa yhteydessä toteutetaan myös CPC Lappfjärd Oy:n uuden 110 kV johdon Tupaneva ? Arkkukallio rakentaminen uuden 2 x 110 kV johdon rinnalle.
Kummankin voimajohtoreitin pituus on noin 7 km ja ne sijoittuvat Kristiinankaupungin kaupungin ja Isojoen kunnan alueelle. Uudet johdot sijoittuvat koko matkaltaan nykyisen Kristinestad ? Ulvila 400 kV voimajohdon rinnalle, sen länsipuolelle. Uudet johdot toteutetaan
käyttäen harustettuja yhden ja kahden virtapiirin teräsportaalipylväitä. Tällöin nykyinen
johtoalue levenee noin 57 metriä. Rakentamiskieltoalueen raja perustetaan koko matkalla
johtoalueen takareunaan, 23 metrin etäisyydelle 110 kV johdon keskilinjasta. Johtohankkeesta tehtyyn ympäristöselvitykseen voi tutustua Fingrid Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/ymparistoselvitys-Arkkukallio-Furubacka/
Uusien johtojen yleissuunnittelu on käynnistynyt ja siitä vastaa TLT-Building Oy. Yleissuunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut pylväspaikat merkitään
maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväspaikkojen kohdalta. Maanmittauslaitos on 18. toukokuuta 2021 päätöksellään nro. MML
11174/03 04/2021 myöntänyt Fingridille luvan 2 x 110 kV johdon tutkimusten suorittamiseen. Maastotyöt tämän johdon osalta aloitetaan kesän 2021 aikana. CPC Lappfjärd
Oy:n 110 kV johdon tutkimuslupahakemus on parhaillaan Maanmittauslaitoksen käsiteltävänä. Maastotutkimukset tämän johdon osalta aloitetaan vasta, kun tutkimuslupa ko. johdolle on saatu. Maastotöiden yhteydessä saatetaan suunnitelluilta pylväspaikoilta joutua
kaatamaan puita. Nämä sekä muut maastotutkimuksen aikana mahdollisesti syntyneet
vahingot korvataan maanomistajalle maastotöiden päätyttyä.
TLT-Building Oy:n yhteyshenkilö:
Puhelin Sähköpostiosoite
Sijoitussuunnittelu
ja maastotyöt
Erkka Salmi 040 7131 803 erkka.salmi@tltgroup.fi
Fingrid Oyj ja CPC Lappfjärd Oy tulevat hakemaan valtioneuvostolta lunastuslupaa johtojen rakentamiselle. Tästä huolimatta pyritään voimajohtoalueen maanomistajien kanssa
tekemään ennakkosopimukset johtojen sijoittumisesta kiinteistöjen alueelle. Sopimusneuvottelut aloitetaan puhelinsoitoilla heinäkuussa 2021 ja ne järjestetään maanomistajan
tahdon mukaan joko kirjeitse tai tapaamisena. Niille maanomistajille, jotka eivät hyväksy
sopimuksia, järjestetään mahdollisuus esittää mielipiteensä lunastuslupahakemuksesta ja
johtohankkeesta.

Tiedote
voimajohtotutkimuksista 2 (2)


11.6.2021
Fingrid Oyj
Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
Läkkisepäntie 21 PL 530 etunimi.sukunimi@fingrid.fi
00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi
Fingrid Oyj:ssä lisätietoja hankkeen osalta antaa projektipäällikkö Tommi Raussi ja maanlunastuskysymyksiin vastaa erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala.
Puhelin Sähköpostiosoite
Projektipäällikkö
Erikoisasiantuntija
Tommi Raussi
Mikko Kuoppala
040 350 7500
0500 799 599
tommi.raussi@fingrid.fi
mikko.kuoppala@fingrid.fi
Uudet voimajohdot on tarkoitus ottaa käyttöö
16.06.21
Tiedote-voimajohtotutkimuksista_Isojoki.pdf
Uutisotsikot:
Kunnanvirasto on suljettu kesällä 5.7.-1.8.2021 (21.06.21)
Kuntavaalin 2021 tulos (18.06.21)
Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä (17.06.21)
Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio (16.06.21)
Rakennusluvat (14.06.21)
Asioitiliikenteen reitit (04.06.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021 (02.06.21)
Vesilain mukainen hakemus (24.05.21)
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kokous 19.6.2021 (24.05.21)
Paholammin tuulivoimapuiston OAS Kankaanpää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)
Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)
Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokaslista Isojoki (17.05.21)
Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)
Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)
Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)
Kuntavaalit 2021 (07.04.21)
Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)

Kuulutukset

Kunnanvirasto on suljettu kesällä 5.7.-1.8.2021 (21.06.21)
Kiireellisiä asioita kuitenkin hoidetaan päivystysluonteisesti
seuraavasti:
Kuntavaalin 2021 tulos (18.06.21)
Kesäkuun 13. päivänä vuonna 2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksena kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi toimikaudella 01.08.2021-31.05.2025
on valittu seuraavat henkilöt:
Isojoen kunnan keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pöytäkirja nähtävillä (17.06.21)

Finngrid OyJ:n tiedote voimajohtotutkimuksista, Arkkukallio (16.06.21)

Rakennusluvat (14.06.21)

Asioitiliikenteen reitit (04.06.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 1.6.2021 (02.06.21)

Vesilain mukainen hakemus (24.05.21)
Asia Lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten toteuttaminen Kodesjärvellä, Isojoki
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kokous 19.6.2021 (24.05.21)

Paholammin tuulivoimapuiston OAS Kankaanpää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)

Marjakeitaan tuulivoimapuiston OAS Kankaapää nähtävillä 21.5.- 21.6.2021 (24.05.21)

Kuntavaalien 13.6.2021 ehdokaslista Isojoki (17.05.21)

Tiedotus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta (12.05.21)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 10.5.2021 nähtävillä (11.05.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 4.5.2021 (04.05.21)

Lapväärtinjoen yhteistarkkailuohjelma 2021 (26.04.21)

Perusopetuksen opettajia Isojoen Koulukolmioon 10.5.2021 klo 15.00 mennessä (26.04.21)

Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Isojoella (20.04.21)

Kuntavaalit 2021 (07.04.21)

Väliaikatietoa koronavirustoimenpiteiden osalta 2.3.2021 (02.03.21)