Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista asiaa päiväkodilta

 

 

 

Ilo kasvaa liikkuen

Isojoen kunta ja päiväkoti Nurmennukka ovat liittyneet Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmaan, jonka tarkoituksena on   tukea lasten päivittäistä mahdollisuutta liikkumiseen ja liikunnan iloon  . Ilo kasvaa liikkuen- ohjelman päämääränä on liikuntamyönteisen toimintakulttuurin toteutuminen varhaiskasvatuksessa. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

https://www.liiku.fi/varhaiskasvattajille/ilokasvaaliikkuen/

 

 

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste 

Laadunarviointikyselyn tulokset 2018

Kiitos kaikille vastanneille!

tiedostot/LAADUNARVIOINTIKYSELYN-TULOKSET2018.pdf

 

 

 

 Isojoen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.7.2017 

 

Kiitos kaikille pieneen vasu-kyselyyn vastanneille!

Vanhemmat pitivät tärkeimpänä annetuista vaihtoehdoista:

1. Lapseni viihtyy päiväkodissa/ perhepäivähoidossa

2. Päivähoidossa tarjotaan monipuolisia aktiviteettejä

3. Kasvattajien ja huoltajien välinen tiedonkulku toimii 

Jaetulle kolmanelle sijalle ylsi myös vaihtoehto:

kasvattajien ja lapsien välillä lämmin ja läheinen vuorovaikutussuhde.

Vasu-kyselyn pohjalta voidaan todeta, että Isojoella arvostetaan perinteistä hoivatyötä ja arjen pedagokiikkaa. Kyselyä voidaan käyttää näin ollen yhtenä työkaluna arvopohjaa määriteltäessä uudessa vasussa.

Kyselyn tarkoitus oli herättää ajattelemaan, mitä kaikkea uusi varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään.

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty vuonna 2018. Se on valtakunnallinen, lakisääteinen ja vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.  Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaan luettavissa opetushallituksen sivuilla.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

 

 

 

Opinnäytetyö kiusaamisesta lasten keskuudessa ja sen ehkäisystä päiväkodissa

Isojoen Nurmennukan päiväkotiin on Heini-Maria Juhala tehnyt vuonna 2016 opinnäytetyön aiheesta kiusaaminen lasten keskuudessa ja sen ehkäisy päiväkodissa. Tutkimustulosten perusteella luotiin myös Nurmennukan henkilökunnalle suunnitelma kiusaamisen ehkäisyyn.

Opinnäytetyön liitteistä löytyy myös kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, joka on tehty Nurmennukan päiväkotiin.

Työhön pääset tutustumaan tästä linkistä: https://www.theseus.fi/handle/10024/109265

  

 

 

  

   Kiitos asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille  
 

  

Tulokset ovat katseltavissa täältä

 

 

 

Päivitetty 27.3.2020