NUORISO- JA RAITTIUSTOIMI

Nuoriso- ja raittiustoimen tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaita ja monipuolisia palveluja sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä paikkakunnalla viihtymistä. Nuoriso- ja raittiustoimi luovat edellytyksiä omatoimiseen ja ohjattuun nuorisotoimintaan sekä tuottaa yksin tai yhdessä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaa monipuolista harrastustoimintaa.

Nuorisotoimen painopistealueet

SuupohjaNuoret

 

Etsivä nuorisotyö Isojoella

* Etsivät nuorisotyönohjaajat Sonja Lehtonen (040- 564 0032) ja Samu Laurila (040-630 9814)

* Trilla/Nuorten palvelut

Nuorisolaki

Raittiustoimen painopistealueet