Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

NUORISO- JA RAITTIUSTOIMI

Nuoriso- ja raittiustoimen tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukkaita ja monipuolisia palveluja sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä paikkakunnalla viihtymistä. Nuoriso- ja raittiustoimi luovat edellytyksiä omatoimiseen ja ohjattuun nuorisotoimintaan sekä tuottaa yksin tai yhdessä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaa monipuolista harrastustoimintaa.

Nuorisotoimen painopistealueet

  • Kesätyökampanja 15-24v. nuorille
  • Nuorten kuuleminen
  • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joita sekä tuetaan että tuotetaan
  • Nuorisotiedotuksen kehittäminen / yhteistyössä muiden alueen nuorisotoimijoiden kanssa
  • Kv-toiminnan kehittäminen
  • Nuorisojärjestöjen avustukset

SuupohjaNuoret

 

Etsivä nuorisotyö Isojoella

* Etsivät nuorisotyönohjaajat Sonja Lehtonen (040- 564 0032) ja Samu Laurila (040-630 9814)

* Trilla/Nuorten palvelut

Nuorisolaki

Raittiustoimen painopistealueet

  • Valistustoiminta
  •  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa