Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen vanhus- ja vammaisneuvosto 2013-2016

Vanhus- ja vammaisneuvosto  toimii linkkinä kunnan päätöksenteon ja vanhusten ja vammaisten välillä.

—Vanhus- ja vammaisneuvostoilla halutaan turvata kohderyhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet paikallisessa päätöksenteossa.
 
—Vanhus- ja vammaisneuvosto on asiantuntijaelin vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa paikallistasolla.
 
—Rakentavassa yhteistyössä tietojen välittäminen molempiin suuntiin helpottuu.
 
—Vanhus- ja vammaisneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta.  

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystietoja

Puheenjohtaja

Saara Herrala 

saaras.Herrala@gmail.com

050-5252535 

Sihteeri

Anita Jokela

anita.jokela@llky.fi

040-7192074 

 

Terttu Pirilä 

06-2631289 

 

Rauni Pitkäranta 

0400-980701

 

Marita Hämäläinen 

040-7781899 

 

Marjukka Kerttula
marjukka.kerttula@pp.inet.fi

040-7040903 

 

Lea Penttinen 

0400-844522 

 

Mauri Kankaanpää 

0400-367198 

 

Anni Uusitalo