Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

ISOJOEN KUNTA

Kuntavaakuna

Heraldinen selitys: mustassa kentässä hopeinen paalu,
jossa punainen ohran tähkä.
Vahvistettu 11.1.1966. Suunnittelija Pentti Vakkamaa.

Alue ja väestö

Perustettu 1855
Kokonaispinta-ala 646,53 km2
-maata 641,71 km2
-vettä 4,82 km2
-peltoa 57 km2, peltoa viljelyksessä n. 5500 ha
-metsää 313 km2
-suota 209 km2

Asukasluku 2128 (31.12.2015)

Etäisyydet keskustasta:


Helsinki 303 km
Vaasa 133 km
Turku 219 km
Pori 84 km
Seinäjoki 100 km
Tampere 140 km 

Verotus

    

      2015 2016
Tuloveroprosentti   22,00 22,00
Kiinteistöveroprosentit    
   yleinen     0,80 0,80
   vakituisten asuinrakennusten 0,50 0,50
   muiden asuinrakennusten 0,80 0,80
   yleishyödyllisen yhteisön 0,00 0,00
 

Elinkeinorakenne (vuoden 2012 tietoa)Alkutuotanto 25,7 %
perunanviljely ja jatkojalostus, viljanviljely, maitotilat
Jalostus 22,0 %
Palvelut 49,9 %

 

Hallinto ja päätöksenteko

Valtuusto: kesk 12, kok 4, sdp 2, ps 3
Hallitus: kesk 5, kok 2, sdp 1 ja ps 1

Kunnanvaltuusto 21 jäsentä, pj Pirjo-Liisa Ketola (kesk)
Kunnanhallitus 9 jäsentä, pj Jukka Vainionpää (kesk)
 

Aluejaotus 

Vaalipiiri Vaasan vaalipiiri
Seutukunta Suupohjan seutukunta
Maakunta Etelä-Pohjanmaan maakunta
Maakunnan liitto Etelä-Pohjanmaan liitto
Aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehall.virasto
Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Työ- ja elinkeinotoimisto Kauhajoen TE-toimisto
Yleinen alioikeus Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Hovioikeus Vaasan hallinto-oikeus
Alueellinen hallintotuomioistuin Vaasan hallinto-oikeus
Maistraatti Seinäjoen maistraatti
Etelä-Pohjanmaan
verotoimisto (Seinäjoki)
Kela Etelä-Pohjanmaan
vakuutuspiiri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 

ISOJOEN KUNNAN STRATEGIA Toiminta-ajatus

Isojoki on yritteliäs kunta, jossa vallitsee yhteistyökykyinen ja ihmisiä
arvostava ilmapiiri. Kaunis luonto ja turvallisuus tekevät Isojoesta hyvän
elinympäristön sekä asukkaille että elinkeinotoiminnalle. Luontomatkailu ja
iloinen ilmapiiri saavat ihmiset palaamaan alueelle yhä uudelleen.

Visio

Isojoki Suupohjan alueen aktiivisena kunnallisena toimijana on
luonnonläheinen kunta, jossa on ilo asua, tehdä työtä ja yrittää. Kunnan
tunnuspiirteitä ovat kuntalaisista välittäminen, luontomatkailu ja yritteliäisyys.
 
Kuva: Helena Peltonen