Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Rajamäen tuulivoimapuiston osayleiskaava nähtävillä 1.4.-3.5.2021

Kunnanvaltuusto on 29.3.2021 § 1 hyväksynyt

RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN

Hyväksymispäätös ja kaava-asiakirjat ovat nähtävillä
1.4.-3.5.2021 Isojoen kunnanvirastossa virka-aikana.
Asiakirjoihin pääsee tutustumaan myös Isojoen kunnan kotisivujen kautta, osoitteessa www.isojoki.fi/virallinen/ Isojoen kunnan nettisivuilla www.isojoki.fi/ asuminen ja rakentaminen/kaavoitus ja liikenne/nähtävillä.

Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 3.5.2021 mennessä os.
Vaasan hallinto-oikeus,Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Telekopio 029 56 42760


Isojoki 1.4.2021
Kunnanhallitus
Linkki nähtävilläolo sivustolle
01.04.21

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa