Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Koronavirustiedote 30.3.2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronavirustilanteen perustasolle. Viikolla 13 kokoontunut Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä nyrkki päivitti ohjeistuksensa pandemian hillitsemiseksi ja antoi suosituksensa 30.4.2021 saakka. Valtioneuvosto on 1.3.2021 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolot on todettu erityisesti ravintoloiden toiminnan rajoittamiseksi. Etelä-Pohjanmaalla ravintolat saavat olla toistaiseksi auki perustasolle palautumisen seurauksena. Isojoella epidemiatilanne on edelleen rauhallinen, eikä kunnan alueella ole todettu joukkoaltistumisia tai tartuntaketjuja toistaiseksi.
Isojoen kunta ohjeistaa kuntalaisiaan tämän tiedotteen mukaisesti sairaanhoitopiirin koronanyrkin ja aluehallintoviraston päivitettyjen suositusten ja määräysten pohjalta. Ohjeet pohjautuvat lisäksi kuntakohtaiseen tilannekuvaan ja kunnan epidemiologiseen statukseen. Ohjeistus on voimassa 30.4.2021 saakka, ellei asiakohtaisessa ohjeistuksessa erikseen mainita toisin tai koronavirustilanne kunnassa tai lähialueilla äkillisesti muutu. Tämä kunnan ohjeistus korvaa aikaisemmat ohjeistukset.
Päivitetyn ohjeistuksen olennaisin muutos on AVI:n 26.3.2021 päivätty päätös kokoontumisrajoituksista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.
Kiihtymisvaiheessa ollut käytäntö kasvomaskien jakelusta yläkoululaisille päättyy pääsiäisvapaiden jälkeen 11.4.2021. Kunta varautuu reagoimaan ja koventamaan ohjeistustaan, mikäli tautitapauksia kunnan alueella alkaa ilmetä tai epidemiologinen tilanne lähialueilla muuttuu.
Varautumisen ja toimintaohjeen kertaus
Torju tartuntaa hyvällä käsihygienialla ja suojaamalla suusi ja nenäsi, kun yskit tai aivastat. Älä kättele. THL:n ohjeet hengitystieinfektioiden ehkäisyyn ja hyvään käsihygieniaan ovat tämän julkaisun liitteenä. Jos epäilet hoitoa vaativaa koronavirus- tai kausi-influenssatartuntaa, puhelinsoitto on tässä tilanteessa ainoa oikea tapa ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Soita ensisijaisesti ympärivuorokautiseen päivystysnumeroon 116 117 tai ajanvarauksellisen kiirevastaanoton numeroon 06 24133200 (ma-su 8-22). Älä hakeudu hoitoon ennen soittamista, puhelimessa sinulle annetaan ohjeet, kuinka toimia. Mikäli Sinulla on yleistä kysyttävää tai kaipaat lisätietoa koronavirukseen liittyen, Sinua palvelee valtion yhteinen puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535 (ark. 8-12, la 9-15).
Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Aluehallintoviraston mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Pienemmissäkin tilaisuuksissa on käytettävä maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Kokoontumisrajoitus ei koske kunnan toimielinten kokouksia.
Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan. Perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.
Harrastustoiminta ja tilat
Kunnanviraston ovet ovat normaalisti auki virka-aikana. Vieraillessasi virastotalolla, suosittelemme maskin käyttöä.
Kaiken ikäisten joukkueurheilun, ryhmäliikunnan ja kontakti-ja kamppailulajien osalta monitoimitalon ja koulukolmion liikuntasalin käyttövuorot ovat voimassa normaalisti. Harrastustoiminnassa on noudatettava aluehallintoviraston päättämiä kokoontumisrajoituksia henkilömäärien suhteen.
Harrastustoiminta voi siis jatkua turvaetäisyydet, kokoontumisrajoitukset ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Turvavälien noudattaminen esimerkiksi pukuhuoneissa on tärkeää. Yhteisiä pukeutumistiloja tulee käyttää vain silloin, kun se on välttämätöntä.
Kunnan kuntosali ja monitoimitalo ovat auki normaalisti, mutta yleisiä kokoontumisrajoituksia on noudatettava. Kuntosalin käyttäjien on noudatettava turvaetäisyyksiä ja korostettua hygieniaa.

Isojoen kirjasto on auki rajatuin palveluin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vain lainaus- ja palautuspalvelu on käytössä. Ovet ovat auki henkilöstön läsnäoloaikana ja omatoimikirjasto palvelee normaalisti. lukusali ja oppimispesä eivät ole käytössä. Tarpeetonta oleilua kirjastossa on vältettävä, eikä kirjastolla järjestetä tapahtumia. Kirjaston asiakaspalvelu tapahtuu turvallisuusohjeita noudattaen. Kuntalaisia kannustetaan käyttämään lainaus- ja palautusautomaattia asioinnissaan.
Kunnan nuorisotila nuoppari pidetään auki erityisjärjestelyin. Nuopparissa noudatetaan korostettua hygieniaa, sekä yleisiä kokoontumisrajoituksia. Käyttäjien tulee varautua kasvomaskien käyttöön, mikäli turvavälejä ei voida säilyttää.
Kaikessa harrastustoiminnassa suositellaan huomioimaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt. Isojoen kunta varautuu tilojen sulkemiseen, mikäli koronavirustapauksia kunnan alueella ilmenee tai sairaanhoitopiirin ohjeistukset tältä osin koventuvat.

Koulutus ja varhaiskasvatus
Yli 12-vuotiaille koululaisille on kiihtymisvaiheen ajan jaettu maskeja koulupäivien ja -matkojen ajaksi. Käytäntö päättyy perustasolle siirtymisen seurauksena 11.4.2021. Isojoen kunnassa perusopetus toteutetaan lähiopetuksena.
Isojoen päiväkodin ja koulun toiminta jatkuu ennallaan. Varhaiskasvatuksen yksikkömme ja koulukolmio on auki normaalisti. Fyysisten kontaktien välttäminen on tärkeää, joten vanhempien on vältettävä vierailua päiväkodin sisällä. Jätettäessä ja haettaessa lapsi päivähoitoon, tulee välttää vierailua päiväkodin sisälle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on vierailijan käytettävä kasvomaskia.
Ikäihmisten palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ohjeistaa erikseen omissa tiedotuskanavissaan Isojoen vanhuspalveluyksiköiden toiminnasta ja esimerkiksi vierailuista. Tällä hetkellä voimassa on vierailuohjeistus, jonka mukaan omaisen luona voi vierailla kaksi henkilöä maksimissaan puoli tuntia kerrallaan. Vierailun aikana on käytettävä kasvomaskia. Ikäihmisten vierailuja asumispalveluyksiköstä muualle (esimerkiksi kotivierailuja) on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan välttämään. Koivukartanon ruokala pidetään edelleen toistaiseksi suljettuna ulkopuolisilta.
Maskisuositus
Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):
Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti kasvomaskin käyttöä suositellaan käytettävän seuraavissa tilanteissa
Toisen asteen oppilaitoksissa ja THL suosituksen mukaisesti myös peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)
Kaikilla työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa, mikäli turvavälejä ei voida säilyttää
Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana
Museot, kirjastot, galleriat, kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. asioimistilat
Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit
Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

Etätyö
Suosittelemme vahvasti, että työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä etätyötä, ainakin osa työntekijöistä on etätöissä. Niissä työpaikoissa, joissa tällä hetkellä on etätyösuositus, etätyötä jatketaan toistaiseksi.

Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä, mikäli turvavälejä ei kyetä säilyttämään. Tämä auttaa vähentämään mahdollisissa altistumistapauksissa altistuneiden määrää ja karanteeneja.
Matkustussuositus
Suosittelemme, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista vältetään pääkaupunkiseudulle ja muille taudin leviämisvaiheen alueille. Myös tarpeetonta liikkumista maakuntien välillä ja sisällä tulee välttää.
Ajankohtaistieto
Ajankohtainen koronavirukseen liittyvä tilannetieto löytyy seuraavista osoitteista:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi
Ulkoministeriön matkustustiedotteet: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
Tämä määräajan voimassa oleva ohje on hyväksytty kunnanjohtajan erityistoimivallan (kh 14.12.2020 § 197) nojalla 30.3.2021.
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Juha Herrala, puh. 040-764 7870
hallintojohtaja Juha Mattila, puh. 040-160 1030 Rehtori Antti Oikarinen, puh 0400-712 244 Tekninen Johtaja Jouni Niemi, puh 040-527 3655
Isojoella 30.3.2021
Juha Herrala
Kunnanjohtaja
Isojoen kunta
30.03.21
Isojoen-kunnan-ohje-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi-30.3.2021.pdf
Koronavirustiedote 30.3.2021


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa