Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Poikkeuslupapäätöksen julkipano Heikki Kangas
POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ
KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS (MRL 198)

Päätöksen antopv.
20.9.2017

Isojoen kunnanhallitus antaa alla mainituista
poikkeamispäätöshakemuksista päätöksensä oheen merkittynä
antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulleen kaikkien asianomaisten
tietoon. Poikkeamispäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat
nähtävänä:

ISOJOEN KUNNANVIRASTOSSA
19.9.-19.10.2017
virastoaikana.


Hakija:

Heikki Kangas
Rakennuspaikka
Isojoki, Kärjenkoski, Vainionpää 151-404-2-17


Rakentamisrajoitus, johon haetaan poikkeusta:

Saunan rakentaminen ranta-alueelle.

Rakentaminen vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa.


Paikka ja pvm
Isojoki 19.9.2017

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 19.9.2017
Sirkku Mukkala
Ilmoitustaulunhoitaja
19.09.17

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa