Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Ilmoitus päätöksen julkaisemisesta, Maanrakennus Hautala Oy

Ympäristölautakunta on 28.1.2021, § 2, tehnyt päätöksen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteiskäsittelyhakemuksesta, joka on koskenut myös samalla alueella tapahtuvaa pilaantumattomien maa-ainesten, purkuasfaltin ja -betonin käsittelyä ja välivarastointia
Hakija: Maarakennus Hautala Oy, Pohjanpuolentie 2-4, 64810 Vanhakylä
Dnro: D/220/11.01.07/2020
Asia: Kalliokiviainesten ottaminen, käsittely ja välivarastointi. sekä samalla alueella tapahtuva muualta tuotujen pilaantumattomien maa-ainesten, purkuasfaltin ja -betonin käsittely ja välivarastointi
Päätöksen nähtävilläpito:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on 28.1.2021 tehnyt päätöksen maa-aineslain (555/1981) 4 § ja 4a § sekä ympäristösuojelulain 27 § ja 47a § mukaisesta yhteiskäsittelyhakemuksesta Isojoen kunnan Kärjenkoskella sijaitseville tiloille Vannasvaara RN:o 151-404-0001-0025 ja Forsman RN:o 151-404-0001-0045. Suunnitellut toiminnat sijoittuvat lähelle osoitetta Vesijärventie 1425.
Päätökseen liittyvä julkaisu liiteasiakirjoineen on nähtävillä 1.2.2021 ? 10.3.2021 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa http://www.llky.fi/ -> Kuulutukset tai linkistä https://tweb-llky.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
Kuulutus sisältää ohjeet mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden esittämisestä
01.02.21
Maanrakennus-Hautala-Oy.pdf


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa