Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Valtuuston kokous 16.11.2020 klo 18.00 asialista

Isojoen kunnanvaltuuston kokous pidetään Isojoen kunnanvirastossa, valtuustosalissa maanantaina 16.11.2020 klo 18.00.

Käsiteltävät asiat:

14 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

15 § Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimus

16 § Luottamushenkilöpalkkiot vuodelle 2021

17 § Suostumus lainaehtojen muuttamiseen/Suupohjan Seutuverkko Oy

18 § Isojoen kunnan kuuluminen Leader Suupohja/Suupohjan Kehittämisyhdistys
ry:n toiminta-alueeseen ohjelmakaudella 2021-2027 sekä9kuntarahoitusosuuden myöntäminen koko tulevalle ohjelmakaudelle

19 § Taloustyöryhmän raportti ja ehdotus talouden tasapainottamiseksi

20 § Isojoen kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021

21 § Isojoen kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021

22 § Valtuuston jäsenmäärä 1.6.2021 alkavalla valtuustokaudella

23 § Ilmoitusasiat: Raportit talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.8.2020

24 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, lukuun ottamatta salassa pidettäviä asioita,
pidetään yleisesti nähtävänä Isojoen kunnan nettisivuilla 17.11.2020 osoitteessa:
www.isojoki.fi/Päätöksenteko/Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2016 alkaen

Isojoella 10.11.2020
Esa Saarinen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
10.11.20


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa