Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kaipion alueen asemakaavaluonnos nähtävillä 5.11.-7.12.2020

Isojoen kunnanhallitus on hyväksynyt Kaipion alueen kaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, sekä kaavaselostuksen liitteineen. Asemakaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 § mukaisesti 5.11 - 7.12.2020 Isojoen kunnan internetsivuilla osoitteessa www.isojoki.fi sekä Isojoen kunnanvirastossa virka-aikana. Asemakaava käsitellään jatkossa nimellä ?Kaipionrinteen asemakaava?.

Asemakaavoitettava Kaipion alue sijaitsee Isojoen kunnassa kuntakeskuksen
välittömässä läheisyydessä. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 15 ha.
Alueen lounaisreunan peltomaiseman halkaisee Isojoki. Alue rajautuu etelässä vanhaan joenuomaan. Asemakaavoitettavalle alueelle jäävä Isojoen pituus on noin 470 m. Asemakaavoitettavalla alueella ei ole aiempaa asema- tai yleiskaavaa. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vuonna 2005 vahvistama Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sekä maakuntavaltuuston vuonna 2016 hyväksymä Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II.

Asemakaavoitus koskee Isojoen kunnan omistamaa tilaa 151-402-26-27 Kaipio, yksityistä tilaa 151-402-26-26 ja osaa srk omistamasta tilasta 151-402-2-61, Kaavoitettava alue sivuaa itäreunaltaan Isojoen kuntakeskuksen (kirkonkylän) asemakaava-aluetta

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus jättää muistutukset, mielipiteet ja lausunnot kaava-aineistosta Isojoen kunnanhallitukselle 7.12.2020 klo 24.00 mennessä osoitteella Isojoen kunnanhallitus, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki, tai sähköpostilla osoite: kunnanhallitus@isojoki.fi

Yleisötilaisuus:
Kaavaluonnoksesta järjestetään avoin yleisötilaisuus 17.11.2020 klo 18.00.
Monitoimitalon Nuopparilla os.Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki.

Lisätietoja antaa
Tekninen johtaja Jouni Niemi p. 040 527 3655, jouni.niemi@isojoki.fi
Kunnanjohtaja Juha Herrala p. 040 764 7870, juha.herrala@isojoki.fi

Isojoella 4.11.2020
Kunnanhallitus
Kaava-asiakirjat nähtävillä tällä
04.11.20


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa