Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Ilmoitus luonnonsuojelulain 24.3 §:n mukaisesta rauhoituspäätöksestä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.6.2021 tehnyt luonnonsuojelulain 24.3 §:n mukaisen rauhoituspäätöksen (nro EPOELY/3822/2014), jolla on rauhoitettu määräala Isojoen kunnassa sijaitsevasta tilasta Mäkitalo 151-403-3-54. Kaikki kiinteistön omistajat eivät ole tiedossa. Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Kodesjärvi LVO 100208) sekä suurelta osin Natura 2000 -alueeseen (Kodesjärvi FI0800062).

Päätös on toimitettu tiedossa oleville maanomistajille sekä asianomaisille viranomaisille. Päätös on nähtävänä 1.7.-9.8.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa. Tämä ilmoitus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 1.7.2021. Ilmoitus julkaistaan myös Isojoen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.isojoki.fi > kunnan virallinen ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta 1.7.2021.

Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja Miia Mikkola (lomalla 5.7. alkaen), puh. 0295 027 875, miia.mikkola@ely-keskus.fi ja ylitarkastaja Vesa-Pekka Simula (lomalla 19.7. alkaen), puh. 0295 027 935, vesa-pekka.simula@ely-keskus.fi ja ylitarkastaja Karl Hamberg, puh. 0295 027 681, karl.hamberg@ely-keskus.fi
30.06.21


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa