Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Isojoen koulukolmiossa uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8. klo 9.00.

Koulu päättyy ensimmäisenä päivänä kaikilla klo 13.00.
Kesän aikana koronavirustauti ei ole hävinnyt mihinkään ja on odotettavissa uusi aalto. Tämän vuoksi koulussakin jatketaan THL:n suositusten mukaista toimintaa siltä osin kuin se on mahdollista. THL:n suosituksiin voi jokainen tutustua tästä. https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873
Joitakin keskeisiä asioita alla:
? Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena (flunssaoireet). Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.
? Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen.
? Ohjeistuksen mukaan alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan. Isojoen Koulukolmiossa pyritään pitämään ryhmät erillään, mutta valinnaisaineryhmiä alkaa jo alakoulussa. Aineopetuksessa mennään lukujärjestyksen mukaan. Edellä mainitun vuoksi on tärkeää, että hygieniasta (käsienpesu, yskimistekniikka) ja etäisyydestä muihin pidetään huolta. Näitä asioita voi edelleen kodeissakin painottaa. Välitunneilla ollaan ulkona oman ryhmän kanssa.
? Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.  Isojoen Koulukolmiossa ruokailuun tullaan oman ryhmän kanssa opettajan johdolla. Osa syö omassa luokassa. Ryhmien välillä ottimet vaihdetaan. Koska ruoan ottaminen tapahtuu noutopöytätyylisesti linjastossa, on tässäkin hygienia tärkeää.
? Isoja yhteistilaisuuksia ei edelleen järjestetä. Myös henkilökunnan kokoontumisia vältetään.
? Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää.
? Edelleen korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Koulun siivouksessa tehostetaan kosketuspintojen puhdistamista. Luokille on kevään tapaan nimetty oma WC-tila.
Tervetuloa kouluun!
terveisin,
Antti Oikarinen
06.08.20


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa