Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Ilmoitus päätöksen julkaisemisesta hakijana Viitakoski Ay
ILMOITUS PÄÄTÖKSEN JULKAISEMISESTA
Ympäristölautakunta 12.3.2020, § 10, maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteiskäsittelypäätös
Hakija: Viitakoski Ay
Dnro: D/314/11.01.07/2019
Asia: Kalliokiviainesten ja soran ottaminen, käsittely ja välivarastointi
Päätöksen nähtävilläpito:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on 12.3.2020 tehnyt
päätöksen maa-aineslain (555/1981) 4 § ja 4a § sekä ympäristösuojelulain 27 § ja 47a §
mukaisesta luvasta Isojoen kunnan Kivijärventien varrelle, Vaara-nimiselle tilalle, jonka RN:o
151-402-0009-0041.
Päätökseen liittyvä julkaisu liiteasiakirjoineen on nähtävillä 13.3. ? 20.4.2020 Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa http://www.llky.fi/ -> Kuulutukset
tai linkistä https://tweb-llky.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
Kuulutus sisältää ohjeet mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden esittämisestä.
13.03.20
Ilmoitus-kuulutuksesta-Viitakoski-Ay.pdf

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa