Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

ELY:n perusteltu päätelmä ymp.vaikutusten arviointiselostuksesta, Rajamäki tuulivoima
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta -
Rajamäenkylän tuulivoima- ja 400 kV voimajohto hanke,
Hankkeen sivut:
www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut perustellun päätelmän 17.2.2020 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Rajamäenkylän
tuulivoima- ja 400 kV voimajohtohanke.
KUULUTUKSEN JA PERUSTELLUN PÄÄTELMÄN NÄHTÄVILLÄOLO
Kuulutus on nähtävillä 9.3.-8.4.2020 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa) ja Isojoen, Karijoen, Honkajoen ja Kristiinankaupungin kunnan verkkosivuilla
(www.isojoki.fi, www.karijoki.fi, www.kauhajoki.fi, www.honkajoki.fi, www.kristinestad.fi).
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on nähtävillä Isojoen kunnanvirastossa (Teollisuustie 1 A, Isojoki), Karijoen kunnanvirastossa (Kristiinantie 3, Karijoki),
Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio, Kauhajoki), Honkajoen kunnanvirastolla
(Porhontie 5, Honkajoki ja Kristiinankaupungin asiointipisteessä (Merikatu 47, Kristiinankaupunki)
sekä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA
Kokkolassa 5.3.2020
Linkki
09.03.20


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa