Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

LLKY ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020-2024
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman luonnos vuosille 2020 -2024 on asetettu nähtäville.
Ruokavirasto ja Valvira ovat laatineet yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valta-kunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020 -2024. Yhteiseen valtakunnalliseen valvontaoh-jelmaan liittyvät ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjel-mat, joissa on käsitelty toimialakohtaisia valvonnan erityispiirteitä. Näitä ovat valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2020 - 2024, valtakunnallinen tupakkalain val-vontaohjelma vuosille 2020 - 2024 sekä elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvonta-suunnitelma 2015 - 2020.

Valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Maksu peritään mm. säännöllisestä elintarvike-, terveydensuojelu-, tupak-ka- ja lääkelain mukaisesta valvonnasta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 2. - 9.12.2019 Isojoen, Karijoen ,Teuvan ja Kauhajoen internetsivuilla. Luonnos Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta vuosille 2020 ? 2024 on kuulutusaikana nähtävillä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän internet sivuilla www.llky.fi.

Luonnokseen voi nähtävillä oloaikana esittää kirjallisia muistutuksia ja mielipiteitä , jotka on toimitettava osoitteeseen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Ympäristöpalvelut, PL 100, 60801 Kauhajoki tai sähköpostiosoitteeseen ymparistoterveys@llky.fi
Valvontasuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhty-män ympäristölautakunnassa.

Kauhajoki 29.11.2019
SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
YMPÄRISTÖTERVEYSVAL
27.11.19

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa