Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteiskäsittelylupahakemus/Maanrakennus Hautala Oy

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteiskäsittelylupahakemus
Hakija: Maanrakennus Hautala Oy, Pohjanpuolentie 2-4, Vanhakylä, Isojoki
Dnro: D/220/11.01.07/2020
Asia: Kalliokiviainesten ottaminen, murskaus ja välivarastointi Isojoen Kärjenkoskella,
tiloilta VANNASVAARA RN:o 151-404-1-25 ja FORSMAN RN:o 151-404-1-45. Suunniteltu ottamispaikka sijaitsee Vesijärventien pohjoispuolella lähellä osoitetta Vesijärventie 1425. Toiminta ajoittuu vuosille 2020?2035.
KUULUTUKSEN JA HAKEMUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä Isojoen kunnan Kärjenkoskelle sijoittuva maa-aineslain (555/1981) 4 §, 4a § ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § ja 47a § tarkoittama yhteiskäsittelyhakemus.
Hakemukseen liittyvä kuulutus liiteasiakirjoineen on nähtävillä 3.6. - 10.7.2020 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa http://www.llky.fi/ -> Kuulutukset tai linkistä https://tweb-llky.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
Kuulutus sisältää ohjeet mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden esittämisestä.
03.06.20
Ilmoitus-kuntaan-Hautala.pdf
LLKY/ ympäristöpalvelut kuulutus


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa