Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS SORAN OTTAMISEEN, SEULONTAAN JA VÄLIVARASTOINTIIN
Kuulutusaikaa jatketaan postilakon vuoksi 19.12. saakka. Ohessa uusi kuulutus.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä
Suupohjan peruspalvelu-nähtävillä olo: liikelaitoskuntayhtymän internet-sivulla www.llky.fi -> Hallinto ja päätöksenteko> Kuulutukset <
sekä Isojoen kunnan keskustoimistossa Teollisuustie 1 A,ISOJOKI. Hakemus sisältää maa-aineslupahakemuksen, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja suunnitelmaselostuksen piirroksineen.
07.11.19
Kuulutus-2-Jokinen.pdf


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa