Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Isojoen kunnanvaltuuston kokous ma 16.12.2019 klo 18.00
Käsiteltävät asiat:

28 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 § Kunnan tonttien myynti- ja vuokraushintojen vahvistaminen vuoteen 2022

30 § Muutokset vuoden 2019 talousarvioon

31§ Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

32 § Poistoaikojen muuttaminen

33 § Kiinteistön 151-402-26-27 osto

34 § Ilmoitusasiat
- Raportti talousarvion toteutumisesta 31.10.2019
- Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ja Järvinet Oy:n fuusio

35 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoitusTarkastettu pöytäkirja, lukuun ottamatta salassa pidettäviä asioita,
pidetään yleisesti nähtävänä Isojoen kunnan nettisivuilla 17.12.2019
osoitteessa: www.isojoki.fi/Päätöksenteko/Pöytäkirjat ja esityslistat 1.1.2016 alkaen

Isojoella 10.12.2019
Esa Saarinen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
10.12.19


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa