Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS SORAN OTTAMISEEN, SEULONTAAN JA VÄLIVARASTOINTIIN
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 6.11. ? 9.12.2019 Suupohjan peruspalvelu-nähtävillä olo: liikelaitoskuntayhtymän internet-sivulla www.llky.fi -> Hallinto ja päätöksenteko > Kuulutukset sekä Isojoen kunnan keskustoimistossa Teollisuustie 1 A, ISOJOKI. Hakemus sisältää maa-aineslupahakemuksen, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja suunnitelmaselostuksen piirroksineen.
07.11.19
Kuulutus-Jokinen.doc


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa