Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista

Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava tavarahankinta.

Tavoitteena on kuntien välisen kirjastoyhteistyön lisääminen, jonka vuoksi hankinta kilpailutetaan yhdessä. Molemmat kunnat tekevät kuitenkin itsenäisen päätöksen hankinnasta.

Tarjouspyyntö on julkaistu 10.5.2019 tilaajien www-sivuilla osoitteessa www.isojoki.fi ja www.karijoki.fi


1 Hankinnan kohde Tilaajat ovat hankkimassa omatoimikirjastoratkaisuja Isojoen ja Karijoen kirjastoihin.

Tarjouksia pyydetään tarvittavista laitteista, ohjelmistoista, tarvikkeista ja asennuksista ja niihin liittyvästä käyttötuesta sekä huolto- ja ylläpitosopimuksista.

Kiinteistön sähkö ? ja atk-työt ja ovilukitukset eivät sisälly tarjouspyyntöön.

Tarjouspyyntöön kuuluvat seuraavat osiot:

1. Kulunvalvontajärjestelmä/yksikkö/-lukija
2. Kulunvalvontajärjestelmä: kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone
3. Kulunvalvontajärjestelmä: kulunvalvonnan ylläpito-ohjelmisto
4. RFID- lainaus-ja palautusautomaatti kuittikirjoittimella varustettuna
5. RFID ?hälytinportti
6. RFID -lukijat
7. RFID- tunnisteet kirjastoaineistolle
8. Liittymä tilaajan käytössä olevaan Aurora-järjestelmään sekä kirjaston
tulevaisuudessa hankkimiin järjestelmiin
9. Sisäänkirjautumiskamera sisääntulon valvontaan
10. Kuulutusjärjestelmä / ääniohjausyksiköt
11. Kuulutusjärjestelmään/ääniohjausyksikköön liitettävät kaiuttimet
12. Valvontakamera ulkokäyttöön
13. Valvontakamerat sisäkäyttöön
14. Valvontakameroiden tallennusyksikkö
15. Valvontakamerasuunnitelma
16. Asennus
17. Koulutus
18. Huolto- ja ylläpitosopimus
19. Laitteistojen ja ohjelmistojen suomenkieliset käyttöohjeet


2 Toimitusaika ja -ehto Laitteistot ja ohjelmistot tulee toimittaa tilaajille Isojoen ja Karijoen kirjastoihin paikoilleen toimintakuntoon asennettuna, säädettynä ja testattuna
30.9.2019 mennessä.


3 Tavaralle asetetut ehdottomat vaatimukset

Tavaran tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Toimittaja liittää tarjoukseen tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet ja sitoutuu siihen, että niissä luvatut tuotteet ja/tai palvelut toteutuvat.

Hankittavan tavaran ominaisuuksien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

1. Kulunvalvontajärjestelmä/yksikkö/-lukija

-tulee sisältää vähintään näytön, näppäimistön ja viivakoodinlukijan sekä RFID- lukijan
-asiakkaiden tunnistus perustuu kirjastokorttiin ja tunnuslukuun
-kulunvalvontayksikön/suojakotelon tulee olla sään ja ilkivallan kestävä

2. Kulunvalvontajärjestelmä: kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone

-ovien ja valojen ohjaus sekä koneiden/laitteiden sammutusmahdollisuus
-sisäinen ja ulkoinen hälytysjärjestelmä
-liittymä kirjaston käytössä olevaan kulunvalvontajärjestelmään ohjaavalla kärkitiedolla, jolla saadaan sähkölukko auki ja mahdollinen hälytysjärjestelmä kytkettyä pois päältä

3. Kulunvalvontajärjestelmä: kulunvalvonnan ylläpito-ohjelmisto

-ohjelmisto tulee olla selainpohjainen
-järjestelmä sisältää ulko-ovien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän perustuen viivakoodikorttiin (kirjastokortti, ajokortti tms.) joka sisältää yksilöivän tunnuksen, joka on tallennettu asiakastunnisteeksi kirjastojärjestelmään. Ulkoyksiköllä käyttäjä pystyy tunnistautumaan ja järjestelmä tarkistaa kirjastojärjestelmästä onko käyttäjällä käyttöoikeutta tilaan

4. RFID- lainaus-ja palautusautomaatti kuittikirjoittimella varustettuna

-kuittikirjoittimen tulee sisältyä kokoonpanoon
-automaatilla tulee olla mahdollisuus lukea myös viivakoodeja
-SIP2 yhteensopiva
-ISO 15693-3 tai 18000-3 standardin mukaiset tunnisteet
- automaatin toimintoihin tulee sisältyä mahdollisuus lainojen uusintaan ja varausnumeron tarkistukseen

5. RFID ?hälytinportti
-kävijälaskurin tulee sisältyä porttiin

6. RFID- lukijat -RFID ?lukijat virkailijapisteisiin (lainaus, palautus) ja luettelointiin/aineiston käsittelyyn sisältäen tarvittavat ohjelmistot konvertointiin sekä lainaus- ja aineistonhallintaan
-pinoluentaominaisuus

7. RFID- tunnisteet kirjastoaineistolle
-uutuushankintoihin ja av-aineistoihin kirjantarroja
-hinnat tulee ilmoittaa sekä kappaleittain että rullittain
-tarrojen tulee sisältää sekä RFID-tunniste että viivakoodi

8. Liittymä tilaajan käytössä olevaan Aurora-järjestelmään sekä kirjaston tulevaisuudessa hankkimiin järjestelmiin

9. Sisäänkirjautumiskamera ohjelmistoineen
-sisääntulokamera joka ottaa still-kuvat sisääntulijoista
-kuvien tallennusmahdollisuus (esim. NAS-verkkolevy)
-valvonta ? ja etäkäyttömahdollisuus

10. Kuulutusjärjestelmä / ääniohjausyksiköt
-kuulutusjärjestelmä jolla voidaan ajaa ajastettavat ja lisäkuulutukset

11. Kuulutusjärjestelmään/ääniohjausyksikköön
liitettävät kaiuttimet

12. Valvontakamera ulkokäyttöön
- Tarkkuus vähintään 1280 x 720
- Videotila vähintään 720p
- Muut vaatimukset: Verkkovalvontakamera, Ulkokäyttöön soveltuva, Pölynkestävä/vedenkestävä/vandaalinkestävä, pikselien kokonaismäärä 1 000 000 pikseliä tai yli

. 13. Valvontakamerat sisäkäyttöön - 2 vaihtoehtoa

Vaihtoehto 1:
- Verkkovalvontakamera, jonka tarkkuus on vähintään 1280 x 720 ja videotila vähintään 720p
- Monipuoliset verkkoprotokollat, yhteensopivuusstandardit, videotallennusmuodot ja muut ominaisuudet
- Muut vaatimukset: Pölynkestävä/vedenkestävä/vandaalinkestävä, pikselien kokonaismäärä 1 000 000 pikseliä tai yliVaihtoehto 2:
- Verkkovalvontakamera, jonka tarkkuus on vähintään 1920 x 1080 ja videotila vähintään 1080p
- Monipuoliset verkkoprotokollat, yhteensopivuusstandardit, videotallennusmuodot ja muut ominaisuudet
- Muut vaatimukset: Pölynkestävä/vedenkestävä/vandaalinkestävä, pikselien kokonaismäärä 2 000 000 pikseliä tai yli

14. Valvontakameroiden tallennusyksikkö

15. Valvontakamerasuunnitelma
- tarjoajien tulee käydä Isojoen ja Karijoen kirjastoissa ennen tarjouksen jättämistä ja tehdä tarjouksen liitteeksi valvontakamerasuunnitelma

16. Asennus
-kaikkien yllämainittujen laitteiden ja ohjelmistojen asennus ja käyttöönottokoulutus

17. Koulutus
-asennettavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttökoulutus

18. Huolto- ja ylläpitosopimus
-huoltosopimus omatoimikirjaston laitteille ja ohjelmistoille
-ylläpitosopimus omatoimikirjaston järjestelmille toimitettuna tarjoajan ylläpitopalveluna
-omatoimikirjaston ylläpito-, huolto- ja/tai palvelumaksut vuodessa (?/kk)
-huoltosopimus sisältää kohtien 1-6, 9-14 laitteet
-sisääntulovideovalvonnan tallennin asennetaan tilaajan osoittamaan paikkaan

19. Laitteistojen ja ohjelmistojen suomenkieliset käyttöohjeet


4 Tavaroiden kappalemäärät kunnittain, arvio

Isojoki Karijoki
Kulunvalvontajärjestelmä/yksikkö/-lukija 1 kpl 1 kpl
Kulunvalvontajärjestelmä: kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone 1 kpl 1 kpl
Kulunvalvontajärjestelmä: kulun valvonnan ylläpito-ohjelmisto 1 kpl 1 kpl
RFID-lainaus- ja palautus-automaatti kuittikirjoittimella varustettuna 1 kpl 1 kpl
RFID-hälytinportti, johon sisältyy kävijälaskuri 1 kpl 1 kpl
RFID-lukijat 2 kpl 2 kpl
RFID-tunnisteet kirjastoaineistolle 9 000 kpl 15 000 kpl
Liittymä tilaajan käytössä olevaan Aurora-järjestelmään sekä kirjaston tulevaisuudessa hankkimiin järjestelmiin 1 kpl 1 kpl
Sisäänkirjautumiskamera ohjelmistoineen 1 kpl 1 kpl
Valvontakamera ulkokäyttöön 1 kpl 1 kpl
Valvontakamerat sisäkäyttöön 7 kpl 7 kpl
Valvontakameroiden tallennusyksikkö 1 kpl 1 kpl
Valvontakamerasuunnitelma 1 kpl 1 kpl
Kuulutusjärjestelmä/ääniohjausyksiköt 1 kpl 1 kpl
Kuulutusjärj./ääniohjausyksikköön liitettävät kaiuttimet 2 kpl 2 kpl


4 Hankintamenettely Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava tavarahankinta. Hankinta- menettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu tarjouspyyntö 10.5.2019 Internetissä Isojoen ja Karijoen kuntien sivuilla.

Asiakirjajulkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia 621/1999. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään tarjoukseensa ?ei
julkinen? -merkinnällä liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa kohdat.
5 Vaihtoehtoinen tarjous Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Mikäli toimittaja tarjoaa useampia malleja, tällöin kustakin tulee laatia oma tarjous.6 Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset

Toimittaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois.

Toimittajalla on oltava Y-tunnus.

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi myöhemmin vaadittavat selvitykset. Liitteitä ei tarvitse toimittaa tarjouksen mukana.

Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöajasta lukien. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina.

6.1. Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma.

Valitun toimittajan on ennen sopimuksen allekirjoittamista toimitettava seuraavat selvitykset
? Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
? Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

6.2 Vaatimus 2 Tarjoaja on merkitty koko sopimuskauden ajan kaupparekisteriin,
yhdistysrekisteriin, säätiörekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Valitun toimittajan on ennen sopimuksen allekirjoittamista toimitettava seuraavat selvitykset, mikäli lainsäädäntö edellyttää toimittajalta rekisteröitymistä seuraaviin rekistereihin:
? kaupparekisteriote
? selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.


7 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset

Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella, liite 1.

Tarjotun tavaran ja tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjouksessa on erikseen ilmoitettava tiedot tarjotusta tavarasta keskeisimpine ominaisuuksineen ja tiedot tarjotusta tavarasta ominaisuuksineen.

Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä.

Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 TAVARAT, mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2019 asti.

Tarjous hylätään, jos tarjousasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.


8 Tarjoushinta Tarjoushinta tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana koko omakirjastoratkaisun nettohintana sekä eriteltynä kohtien 1-17 mukaan.

Tarjoushinnan tulee sisältää tavaran toimituksen tilaajien tiloihin Isojoella ja Karijoella sisältäen pakkauksen purkamisen, paikoilleen toimintakuntoon kokoamisen, asentamisen ja säätämisen ja testaamisen sekä pakkausmateriaalin poiskuljetuksen


9 Laskutus ja maksuehto Maksuaika on 21 vrk toimituksesta ja laskun saapumisesta. Jos suoritus ei tapahdu määräaikana, sille maksetaan korkolain 4 § 1 momentin mukainen viivästyskorko.

Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että
hankinnan kohteena olevat laitteet ja ohjelmistot vaadituin ominaisuuksin on toimitettu ja tilaajan toimesta hyväksytysti tarkastettu

10 Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus ja tarjousten vertailu

10.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Arvioinnista vastaavat tilaajien arviointiryhmät.

Hankintapäätökset tekevät Isojoen osalta kunnanjohtaja Juha Herrala ja Karijoen osalta kunnanhallitus.

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten laadun, yhteensopivuuden ja hinnan vertailu

10.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää toimittajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset toimittajat, joita koskee hankintalain 53 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois toimittajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 §:n mukainen poissulkemisperuste.

10.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta tavaroilta edellytetään.

Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.

10.4 Tarjousten vertailu ja valinta

Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Laadun ja yhteensopivuuden painotus on 60 prosenttia ja hinnan
40 prosenttia.

Tilaaja pidättää oikeuden olla tilaamatta kaikkia tarjouspyynnössä mainittuja tarvikkeita osittain tai kokonaan, ja oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä tuotteita/palveluita.

11 Päätöksestä ilmoittaminen

Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille.

Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella (liite 1) ilmoittaa sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa.

Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta.

Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

12 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä:
1. Sopimus
2. Hankintapäätös
3. Tarjouspyyntö liitteineen
4. Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 TAVARAT
5. Tarjous liitteineen.


13 Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia.

Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole liike- tai ammattisalaisuus

Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.


14 Sopimus Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen.

Valitun toimittajan ja tilaajan välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimuksen purkamisen osalta noudatetaan julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 TAVARAT.

Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltaiseen tuomioistuimeen Vaasan käräjäoikeuteen.


15 Hankintaan liittyvät kysymykset ja lisätiedot

Hankintaa koskevat kysymykset tulee esittää Isojoen kirjastonjohtaja Minna Saarelle sähköpostitse minna.saari@isojoki.fi ja Karijoen vt. kirjastonjohtaja Anna-Maija Haaranojalle anna-maija.haaranoja@karijoki.fi 23.5.2019 klo 12 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kuntien verkkosivuilla maanantaihin 27.5.2019 klo 15.00 mennessä.

16 Tarjouksen jättäminen
Sitovat tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 31.5.2019 klo 15.00 seuraaviin osoitteisiin:

Isojoen kirjasto
Kirjastonjohtaja
Kristiinantie 17A
64900 Isojoki

Karijoen kirjasto
vt.kirjastonjohtaja
Pappilankuja 2
64350 Karijoki

Kuoriin merkintä
Tarjous: Isojoen omatoimikirjasto
arjous: Karijoen omatoimikirjasto

Vaihtoehtoisesti tarjoukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteisiin minna.saari@isojoki.fi
ja anna-maija.haaranoja@karijoki.fi
31.5.2019 klo 15.00 mennessä.
Sähköpostiviestien otsikkokenttään merkintä
Tarjous: Isojoen omatoimikirjasto ja
Tarjous: Karijoen omatoimikirjasto

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjous tulee toimittajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista
tarjouksista perustelluista syistä.

Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

10.5.2019

Isojoki
Minna Saari
Kirjastonjohtaja
Isojoen kunta

Karijoki
Anna-Maija Haaranoja
Vt. kirjastonjohtaja
Karijoen kunta


Liitteet LIITE 1 - Tarjouslomake
09.05.19
tarjouslomake-002.docx


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa