Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Mt 661 parantaminen välillä 664 - Kauhajoen raja, Isojoki, tiesuunnitelma nähtävillä
Tiesuunnitelma MT 661 PARANTAMINEN VÄLILLÄ MT 664 - KAUHAJOEN RAJA, ISOJOKI pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää välisen ajan Isojoen kunnan ilmoitustaululla 27.2.-29.3.2019 {laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).
Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana Isojoen kunnanvirastossa
virka-aikanana.
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdolli¬suus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on osoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne - ja ympäristökeskukselle ja toimitettava Isojoen kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella: Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki, tai sähköpostilla: kunnanhallitus@isojoki.fi (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).
27.02.19


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa