Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Eduskuntavaalit 2019
Huhtikuun 14. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa eduskuntavaalit.
Isojoen kunta on yhtenä äänestysalueena, vaalipäivän äänestyspaikkana on kunnanvirasto (2. krs, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki. Vaalipäivänä äänestyspaikalla vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Ennakkoäänestys
alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja päättyy tiistaina 9.4.2019. Isojoen kunnassa ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirasto (2. krs), osoite Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki. Ennakkoäänestyspaikka on auki ke-pe 3.-5.4. klo 9.00-15.00, la-su 6.-7.4. klo 11.00-15.00 ja ma-ti 8.-9.4. klo 9.00-18.00.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus). Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää henkilölle maksutta väliaikaisen henkilö-kortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.


Ennakkoäänestys laitoksissa
Koivukartanossa, Mäntyrinteessä sekä Kultatähkässä toimitetaan ennakkoäänestys vaalitoimikunnan määrääminä aikoina, joista ilmoitetaan jokaisessa toimipisteessä.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä. Vaalitoimikunta päättää kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 02.04.2019 klo 16.00 mennessä. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on se mainittava ilmoituksessa. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta sekä kunnan kotisivulta (www.isojoki.fi -> kunnan virallinen ilmoitustaulu. Keskusvaalilautakunnan osoite on PL 23, 64901 Isojoki. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan virka-aikana keskusvaali-lautakunnan sihteeri Merja Mukkala-Heiskala, puh. 040-199 0367 sekä kunnan keskustoimiston henkilökunta, puh. 043-820 0440.

Isojoki 21.02.2019
01.03.19
Lomake.pdf
TULOSTA KOTIÄÄNESTYSLOMAKE


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa