Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Yhteysviranomaisen lausunto
Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki ja Honkajoki

Nähtävillä alla olevasta linkistä
15.7.-15.8.2019.

Lisäksi lausunto on nähtävillä www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA
Lausunto asiakirjoineen on nähtävillä viraston
kiinnioloaikana Isojoen kirjastossa sen aukioloaikana.
14.07.19
Yhteysviranomaisen-lausunto.pdf

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa