Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettu 15.12.2017 saakka
Isojoen kunta jatkaa KUNNANJOHTAJAN viran hakuaikaa perjantaihin 15.12.2017 klo 15.00 saakka. Aiemmin määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja kunnallishallinnon tuntemus.
Virka täytetään 1.2.2018 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset, ansioluettelo ja palkkatoivomus osoitetaan Isojoen kunnanhallitukselle osoitteella Isojoen kunnanhallitus, PL 23 (Teollisuustie 1 A), 64901 ISOJOKI tai sähköpostilla osoitteeseen kunnanhallitus@isojoki.fi.
Hakemusasiakirjat sisältävään kuoreen/ sähköpostiin tulee merkitä tunnus ”Hakemus kunnanjohtajan virkaan”. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lisätietoja antavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vainionpää
puh. 0400 366 480 ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Saarinen
puh. 0400 741 155.

Isojoki 4.12.2017
Isojoen kunnanhallitus
05.12.17

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa