Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
KUULUTUS KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville MRL 62 §:n sekä MRA 30§:n säännösten mukaisesti nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa lainvoimaisia Lakiakangas I ja Lakiakangas II tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja. Lainvoimaiset kaavat sallivat Lakiakankaan hankealueelle yhteensä 33 tuulivoimalan rakentamisen. Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa voimaloiden kokonaiskorkeus 250 metriin.

Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään Vanhankylän Nuorisoseuralla 27.6.2017 klo: 18.00–20.00

Kaavaluonnos on nähtävillä 19.6.2017 – 11.8.2016 välisenä aikana kunnan internetsivuilla www.isojoki.fi/asuminen ja rakentaminen/kaavoitus/nähtävillä ja Isojoen kunnankirjastossa osoitteessa Kristiinantie 17 A 64900 ISOJOKI kirjaston aukioloaikoina. Lisäksi luonnokseen voi tutustua Isojoen kunnanvirastossa, viraston aukioloaikoina, osoite Teollisuustie 1 A, 64900 ISOJOKI. Virasto on suljettuna kesäaikana 3.7.2017 – 28.7.2017.


Lisätietoja:

Isojoen kunta: kunnaninsinööri Valter Enqvist, puh.040 0721 348, valter.enqvist@isojoki.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka: Susanna Paananen, puh. 044 704 6280, susanna.paananen@fcg.fi

Lisäksi Lakiakankaan tuulivoimapuistoa koskeviin kysymyksiin vastaa:

CPC Finland Oy: Erik Trast, puh. puh: +49 173 288 9012, etrast@cpc-germania.com

Isojoen kunta
19.06.17


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa